Aile Avukatı Kimdir, Ne İş Yapar?

Aile ilişkilerini düzenlemeye yarayan medeni Hukuk alt dalı Aile Hukuku’dur. Türk Medeni Kanunu uyarınca vesayet, hısımlık ve evlilik hukuku ana başlığında yer verilen aile hukukunda; evlilik, nişanlanma, boşanma, aile konutu, soybağı, velayet, mal rejimi, mal paylaşımı, evlat edinme, nafaka, kayyımlık, vesayet gibi konular yer alır.

Resmi nikah yolu ile aile birliği kurulduğunda aileye ait her türlü hukuki işlemde kanuni temsilci olan aile avukatı aile hukukunu koruma konusunda danışmanlık hizmeti verir. Ailenin kendi iç işlerinin yanı sıra dış dünyada meydana gelen hukuki sorunlarda da aile avukatından danışmanlık alınır.

Boşanma davası söz konusu ise aile avukatı aracılığı ile taraflar temsil edilir. Boşanma davası anlaşmalı ya da çekişmeli boşanma davası şeklinde görülebilir. Her iki dava türünde de aile avukatı danışmanlık verebilir. Aile Mahkemesi’nde görülen ve medeni hukuk kapsamında yer alan davalar için aile avukatı ile çalışılması uygun olur.

Aile avukatının boşanma davalarına ek olarak nafaka davaları, maddi ve manevi tazminat talebine bağlı davalar, soybağının reddi davaları, velayetin değiştirilmesi davası ya da babalık davaları gibi davalarla ilgili çalışma yapması söz konusudur.

Aile Avukatı Hizmetleri Nelerdir?

Aile avukatı hizmetleri aile içi ve aile dışı olmak üzere şekillenir. Aile içi anlaşmazlıklar, boşanma davaları, nafaka, velayet, mal paylaşımı, tazminat talepleri gibi boşanma davasını ilgilendiren konularda aile avukatından danışmanlık alınabilir.

Aile dışında oluşan hukuki problemlerde de aile avukatı destek olur. Aile avukatı aracılığı ile alınacak danışmanlık hizmeti sayesinde hak kaybı yaşanması da engellenir. Hukuk çeşitli dallara ayrılmakla birlikte bir avukat her tür davada görev alabilir.

Avukatlık mesleğinin icrası sırasında her davada görev almak mümkündür. Aile avukatı olarak tanımlanan avukatlar da aileyi ilgilendirebilecek her tür dava sırasında danışmanlık hizmeti verebilir, davalara girip kişileri temsil edebilir. Buna ilaveten aile birliği sonlandırılmak istendiğinde açılacak boşanma davasında ve boşanma davası ile bağlantılı diğer davalarda da tarafları temsil edebilir.

 • Boşanma davası,
 • Velayet,
 • Nafaka,
 • Tazminat,
 • Mal rejimi tasfiyesi,
 • Nişanın bozulmasından kaynaklanan tazminat davası,
 • Çocukla kişisel ilişkinin kurulması davası,
 • Velayetin değiştirilmesi davası,
 • Ortak mallara katılma rejimi davası,
 • Soybağı davası,
 • Vesayet davası,
 • Vesayetin kaldırılması davası,
 • Vasi değişikliği davası,
 • Nafaka artırımı davası,
 • Aile konutu şerhi davası.

Aile Avukatı Ücretleri

Aile avukatı ücretleri belirlenirken davanın kapsamına bakılması gerekir. Davanın avukat açısından getireceği iş yükü avukatlık ücretleri belirleneceği zaman dikkate alınmaktadır. Aile Hukuku kapsamında yer alan davalar Aile Mahkemesi’nde görülmektedir.

Aile Hukuku konularında deneyimli bir avukattan danışmanlık alınması tarafların hak kaybı yaşaması yönünde engel teşkil edeceğinden önemsenmesi gerekenler arasında yer alır. Aile avukatı ailenin aile dışındaki problemleri ile ilgili davalara da girebileceğinden davanın niteliği gibi hususların ücret belirlenirken bilinmesi gerekir. Bu sebeple net bir avukatlık ücreti telaffuz etmek zordur.

Aile Avukatı ile Çalışmanın Önemi

Aile avukatı ile çalışmanın önemi hak kayıpları söz konusu olduğunda daha iyi anlaşılmaktadır. Hukukun bilimsel bir disiplin olması anlaşılmasını güçleştirdiğinden hukuki konularda bir avukatla temsil edilmek kişi haklarının güvence altına alınabilmesi açısından öneme haizdir.

Bu sebeple her tür davada bir avukat aracılığı ile temsil edilmek daha mantıklı bir yaklaşımdır. Aile avukatı da bireylerin haklarının korunması noktasında danışmanlık veren meslek mensubudur. Bu sebeple hukuki danışmanlık alınması avantaj yaratır. Mahkeme sürecinin kısalması, hak ve zaman kayıplarının engellenmesi bir avukat tarafından temsil edilmek ile mümkün olur.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top