Aile Konutu Şerhi (TMK m. 194/3)

Aile konutu şerhi, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu m. 194/3’te düzenlenmiştir. Buna göre; “Aile konutu olarak özgülenen taşınmaz malın maliki olmayan eş, tapu kütüğüne konutla ilgili gerekli şerhin verilmesini tapu müdürlüğünden isteyebilir.

Aile Konutu Nedir, Aile Konutu Şerhi Ne Demek?

Aile konutu; “Aile konutu eşlerin bütün yaşam faaliyetlerini gerçekleştirdiği, yaşantısına buna göre yön verdiği, acı ve tatlı günleri içinde yaşadığı, anılarla dolu bir alandır.” Şeklinde tanımlanmıştır.

Aile konutu şerhi, aile konutunun maliki olan eşin, malik olmayan eşin rızasını almadan konut üzerinde ipotek tesis edememesini, konutu satamamasını vb. işlemleri yapamamasını sağlar. Söz konusu şerh eşlerin malik olduğu taşınmazların tamamına değil, sadece aile konutu olarak özgülenmiş taşınmazlara koyulabilir.

TMK m. 194’te düzenlenen aile konutu şerhi esasında aile konutu üzerinde sınırlama demektir. Bu şerhin koyulabilmesi için tapu müdürlüğüne müracaat edilebileceği gibi mahkemeye de başvurulabilir.

Aile Konutu Şerhi Nasıl Konulur, Şartları Nelerdir?

Aile konutu şerhi iki farklı şekilde konulabilir:

 1. Eşlerden birinin tapu müdürlüğüne bizzat başvuruda bulunması,
 2. Mahkeme kararı ile ilgili tapu müdürlüğüne müzekkere yazılması.

Aile konutu şerhi konulabilmesi için birtakım şartların karşılanıyor olması gerekir. Bu şartlar şunlardır:

 • Taraflar arasında hukuken geçerli bir evlilik birliği olmalı,
 • Hukuka uygun biçimde kullanılan ortak konut bulunmalı,
 • Ortak konut, eşlerin hayatlarını devam ettirdiği ana merkez olmalıdır.

Aile Konutu Şerhi İçin Gerekli Belgeler

Taraflardan birinin direkt tapu müdürlüğüne müracaat etmek suretiyle aile konutu şerhi konulmasını talep edebilmesi için bir dizi evraka gerek duyulur. Aile konutu şerhi konulması için gereken bu belgeler şu şekilde sıralanabilir:

 • İlgili konutun aile konutu olduğunu gösteren muhtarlıktan alınmış belge
 • Evlilik cüzdanı ya da tarafların evli olduklarını gösteren nüfus kayıt örneği,
 • Fotoğraflı nüfus cüzdanı ve fotokopisi,
 • Vesikalık fotoğraf,
 • İşlemlerin aile hukuku avukatıyla yapılacak olması halinde vekaletname,
 • Tapu müdürlüğünün gerekli görmesi halinde ilgili konuta ilişkin tapu bilgileri ile aynı olup olmadığının kadastro müdürlüğünce tespit eden evrak.
 • Söz konusu belgeler ve aile konutu şerhi istemli dilekçeyle birlikte tapu müdürlüğüne müracaat edilerek aile konutu şerhi konulabilir.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top