Aile Mahkemesi Nedir, Hangi Davalara Bakar?

Aile hukukundan kaynaklanan dava ve işler Aile Mahkemesi vasıtası ile görülür. Aile Mahkemeleri nüfusu 100 binin altındaki yerlerde kurulmayabilir. Bu tür bir durumla karşılaşıldığında Asliye Hukuk Mahkemesi Aile Mahkemesi yerine görev alır.

Aile mahkemesinde görev yapan hakimler daha önce evlenmiş olmalıdır. Ayrıca 30 yaşını doldurmuş olmak ve çocuk sahibi olmak da Aile Mahkemesi’nde hakim olmak için gereklidir. Aile toplumun en temel birimidir. Devlet aileyi yasalar aracılığı ile korur. Çocuğun ve özellikle annenin korunması için devlet yasalar aracılığı ile gerekli tedbirleri alır. Aile Mahkemelerinde görülen davalarda boşanma, soybağı, evlatlık, velayet, nafaka, evlilik gibi konulara yer verilir.

Aile Mahkemesi Görevleri Nelerdir?

Aile her toplumda özel bir öneme sahiptir ve toplumları ayakta tutan bu sebeple de korunması gereken birimdir. Türk toplumu için de ayrı bir yeri olan aile birliğinin korunması esastır. Buradan hareketle de devlet aileyi yasalar aracılığı ile korur. Çocukların ve özellikle de annenin korunması için gereken tedbirler yasalar vasıtası ile sağlanır.

Ailenin sağlıklı bir biçimde işlemesi toplumun gelişimi için büyük bir öneme sahiptir. Bu sebeple de ailenin korunması gerekir. Aile Mahkemesi çeşitli görevleri yerine getirmektedir. Bunlar arasında boşanma davaları, velayet davaları, evlatlık, nafaka ya da soybağı davaları söz konusu olduğunda Aile Mahkemesine müracaat edilir.

Aile Mahkemesi Davaları Nelerdir?

Aile Mahkemesi görev alanı çeşitli davaları ilgilendirmektedir. Aile birliğinin sarsılması durumunda açılan boşanma davaları Aile Mahkemesi’nde görülür. Boşanma davalarının hukuki sonuçları arasında yer alan velayet, nafaka, soybağının tespiti davaları Aile Mahkemesi’nde görülmektedir. Buna ilaveten Aile Mahkemesi’nde görülen bazı davalar aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 • Mehir alacağı,
 • İddet müddetinin kaldırılması,
 • Evlat edinme,
 • Babalık,
 • Ayrılık,
 • Anlaşmalı boşanma,
 • Çekişmeli boşanma,
 • Boşanmada maddi ve manevi tazminat,
 • Velayet,
 • Nafaka,
 • Boşanmada mal paylaşımı,
 • Ziynet alacağı,
 • Nafaka artırım,
 • Velayetin değiştirilmesi,
 • Aile mallarının korunması,
 • Vesayet,
 • Soybağı reddi,
 • Aile soyadında değişiklik,
 • Evliliğe izin verilmesi,
 • Boşanan kadının eşinin soyadını kullanmaya devam etmesi,
 • Terk ihtarı,
 • Evlenen kadının bekarlık soyadını kullanma izni,
 • Evlilik birliğini koruma tedbirleri,
 • Aile konutu şerhi konutu konması-kaldırılması.

Aile Mahkemesi’nde Boşanma Davası Açma İşlemleri

Boşanma davası açılacağı zaman anlaşmalı boşanma ya da çekişmeli boşanma davası açılarak ilerlenir. Anlaşmalı boşanma davasında taraflar anlaşmalı boşanma protokolü hazırlayarak mahkemeye dava dilekçesi ile sunar. Bu davalar Aile Mahkemesi’ne dilekçe eki ile boşanma protokolü verilerek açılır.

Çekişmeli boşanma davaları için de Aile Mahkemesi’ne müracaat edilir. Boşanma davası açılacağı zaman hazırlanan boşanma davası dilekçesi mahkemeye sunulur. Dava açılırken dilekçeye ek olarak davaya ilişkin delillere de yer verilir. Avukatla temsil söz konusu ise avukata vekaletname verilmesi de gerekir.

Boşanma davası dilekçesinde davaya ilişkin özel ve genel sebeplerin neler olduğu yer alır. Bu gerekçelerin hangi delillerle açıklanacağı da belirtilir. Vakıalar hakkında bilgi verilir ve hukuki sebepler açıklandıktan sonra talepler iletilir. Boşanma ve dava dilekçesinin verileceği yer adliyedeki tevzi bürolarıdır. Ayrıca mahkemeye yatırılması gereken harçlar ödenir. Bu belgeler tevzi bürosuna sunulduktan sonra da mahkeme ve dosya numarası belirlenir.

Aile mahkemesinde incelenen ve karara bağlanan dosyaların, aile hukukunda deneyimli ve başarılı bir boşanma avukatı marifetiyle takip edilmesi, tarafların hak ve menfaat kaybı yaşamamaları adına en sağlıklı yaklaşımdır.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top