Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nedir, İçeriği Nasıl Olmalıdır?

Boşanma davaları anlaşmalı-çekişmeli olarak açılabilen ve eşlerin resmi yoldan ayrılmasına olanak tanıyan davalardır. Evlilik birliği içindeyken birçok nedenle eşler anlaşmazlığa düşebilir. Ayrılık kararı verildiğinde tarafların iradesi bunu uygulamaya yetmez. Evlilik birliği kurulurken geçerli olan kişi iradesi ayrılık kararı verildiğinde resmi makamlarca onaylanmak zorundadır.

Boşanma davası Aile Mahkemesi’ne açılan ve eşlerin ayrılma kararının kesinleşmesine imkan tanıyan hukuki işlemler sürecini ifade eder. Boşanma davalarında çekişmeli bir süreç varsa mahkemenin neticelenmesi daha uzun sürer. Eşler arasında çekişmeye konu problemlerin çözümlenme süreçlerinde çok sayıda sorunla karşılaşılabilir.

Velayet, nafaka, maddi ve manevi tazminat gibi konular eşler arasında anlaşma yolu ile açıklığa kavuşturulamadığında bu konuda son kararı mahkeme verir. Anlaşmalı boşanma davaları ise süreç bakımından kısadır. Anlaşma boşanma davası öncesinde eşler arasında sağlanarak bir boşanma protokolü hazırlanır.

Boşanma davası dilekçesi ile verilen anlaşmalı boşanma protokolünde taraflar arasındaki tüm ortak konular önceden anlaşarak çözümlenir. Anlaşmalı boşanma davasında hazırlanan anlaşmalı boşanma protokolü resmi bir nitelik taşır. Mahkemeye boşanma davası dilekçesi ile sunulması gereken bu belge hukuki destek alınarak hazırlandığında ileride hak kaybı ile karşılaşılması engellenir.

Eşler arasında tüm ortak konuların protokolde yer alması, protokolün açık ve anlaşılır olarak hazırlanması ve taraf iradelerini net bir şekilde beyan etmesi esas alınmalıdır. Aksi, durumda boşanma davası kararı kesinleştikten sonra ortaya çok sayıda anlaşmazlık konusu çıkabilir.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Örneği Nasıl Hazırlanır?

Anlaşmalı boşanma protokolü dava dilekçesi verilmeden önce hazırlanır. Anlaşmalı boşanma protokolü hazırlanacağı zaman tüm ayrıntıların dikkate alınması uygun olur. Bu sayede ileride karşılaşılabilecek problemler önceden engellenir. Tarafların boşanma davasında mutabık kaldığı hususlar anlaşmalı boşanma protokolüne kaydedilir.

Yazılı veya sözlü olarak hazırlanabilen bu protokol yazılı olduğunda tarafların ıslak imzası üzerinde olmalıdır. Sözlü hazırlandığında ise mahkeme tarafından zapta geçirilmesi gerekir. Bu protokolde yer verilmesi gereken konulardan bazıları ise aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 • Maddi ve manevi tazminat,
 • Velayet,
 • Mal paylaşımı,
 • Nafaka,
 • Ortak konutun durumu.

Boşanma protokolünün anlaşmalı boşanma davası kararı kesinleşene dek iptal edilebilme süresi bulunur. Protokol iptal edildiğinde dava çekişmeli bir hal alır. Her boşanma davasına konu olabilecek sorunlar farklı olduğundan boşanma protokolü hazırlanırken tarafların sorunları dikkate alınarak ilerlenmelidir. Protokolde yer verilen konular tarafların iradesini yansıtmalıdır.

Boşanma kararı kesinleştiğinde tarafların protokole yansıyan iradeleri kesinleşir. Boşanma protokolünde yer verilmesi gerekenler arasında tarafların boşanmaya ilişkin iradeleri açık ve net olarak yer alır. Ayrıca söz konusu protokolün hukuki bakımdan eksiksiz hazırlanması için uzman bir boşanma avukatına müracaat etmek taraflar adına faydalı olacaktır.

Boşanma Protokolünde Yer Verilmesi Gereken Hususlar Nelerdir?

Boşanma protokolünde tarafların irade beyanı esas alınır. Bu sebeple dava öncesinde müşterek tüm konuların açıklığa kavuşturulması gerekir. Dava sırasında hakim tarafların irade beyanlarını sözlü olarak da dinlemek isteyebilir.

Tesir altında kalmadan karar verdikleri yönünde kanaat oluşturmak için bu uygulama yapılabilir. Boşanma protokolünde yer verilen konular kesin ve net olmalı, ayrıntıları ile açıklanmalıdır. Birçok konu anlaşmalı boşanma protokolünde yer alır:

 • Müşterek çocukların velayetinin kimde olacağı,
 • Velayeti almayan eşin çocuklarla olan ilişkisi,
 • Yoksulluk nafakası,
 • İştirak nafakası,
 • Maddi tazminat,
 • Manevi tazminat,
 • Ziynet eşyalarının durumu
 • Mal paylaşımı,
 • Ortak konutun akıbeti.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top