Anlaşmalı Boşanma (Tek Celsede Boşanma – TMK m.166/3)

Anlaşmalı boşanma, eşlerin boşanmadan kaynaklı ortaya çıkması muhtemel sorunları karşılıklı anlaşarak çözdüğü ve bunu yazılı hale getirdiği boşanma türüdür. Karşılıklı anlaşmanın bozulması durumunda boşanma davası çekişmeli bir hal alır.

Anlaşmalı boşanma tek celsede gerçekleşir. Bu sayede eşler çekişmeli boşanma davasında olduğu gibi uzun bir yargılama süreci yahut istinaf ve temyiz süreçlerini yaşamazlar. Aynı zamanda anlaşmalı boşanmanın yargılama masrafı çekişmeli boşanmaya oranla daha düşüktür.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nedir?

Anlaşmalı boşanma davası, eşlerden her ikisinin de boşanmayı talep ettiği ve boşanmadan kaynaklı hukuki ve mali sorumluluklarını yazılı bir metinle belirleyerek kabul ettikleri boşanma davası türüdür. Süreç, anlaşmalı boşanma protokolü ve dilekçenin mahkemeye sunulmasıyla birlikte başlamaktadır.

Anlaşmalı boşanma davası TMK m. 166/3’te düzenlenmiş olup birtakım şartlar öngörür. Bu şartları taşımayan eşlerin anlaşmalı olarak boşanması mümkün değildir. İşbu kanun hükmüne göre evliliğinde 1 yılı tamamlayan eşler karşılıklı anlaşarak anlaşmalı boşanmayı gerçekleştirebilirler.

1 yıl evli kalma şartının yanında diğer şartlar eşlerin anlaşmasını ve iradesini serbestçe açıklamasıyla alakalıdır. Dolayısıyla eşler boşanma ve sonrasındaki sorumlulukların paylaşımında mutabık ise anlaşmalı boşanma gerçekleştirilir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nereye ve Nasıl Açılır, Görevli ve Yetkili Mahkeme Nedir?

Anlaşmalı boşanma davası, eşlerden birinin yerleşim yeri veya en son 6 ay beraber yaşadıkları yerdeki aile mahkemesine verilen dilekçe ile açılır. Dilekçeyle birlikte anlaşmalı boşanma protokolü de aile mahkemesine sunulur.

Aile mahkemesinin bulunmadığı yerlerde asliye hukuk mahkemelerine başvurarak da anlaşmalı boşanma davası açılabilmektedir. İlgili büroya yapılan harç yatırma işleminin ardından dava açma süreci tamamlanmış olur.

Anlaşmalı Boşanma Nasıl Olur, Şartları Nelerdir?

Anlaşmalı boşanmanın şartları şu şekildedir:

 • Evliliğin 1 yılı doldurmuş olması gerekir. 1 yılı doldurmayan evliliklerde boşanma davası çekişmeli olarak devam eder.
 • Eşlerin her ikisinin de boşanmayı talep etmesi gerekmektedir.
 • Nafaka, velayet, aile, konutu, tazminat gibi hususların nasıl düzenleneceği konusunda karşılıklı olarak anlaşılması gerekmektedir.
 • Hazırlanan protokolün hâkim tarafından onaylanması gerekir. Medeni Kanuna göre hakim, anlaşmalı boşanma protokolünde gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü ve Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?

Anlaşmalı boşanma protokolü tarafların Adı, Soyadı, T.C kimlik numarası ve adreslerinin belirtildiği ve velayet, nafaka, tazminat, aile konutu gibi önemli hususların akıbetinin ne olacağının yazılı olarak sıralandığı metinlerdir. Tarafların imzası ile anlaşmalı boşanma protokolü tamamlanmış olur.

Anlaşmalı boşanma dilekçesi, aile mahkemesine hitaben yazılır ve öncelikle davalı, davacı ve vekilin bilgileri belirtilir. Açıklama kısmında anlaşmalı boşanma protokolü ve hususlar belirtildikten sonra dilekçeyle beraber protokol sunulur. Sonuç ve istem kısmının ardından gerekli imzalarla dilekçe tamamlanmış olur.

Protokol

Anlaşmalı boşanma protokolünde belirlenmesi gereken esaslar şu şekildedir:

 • Aile konutunun akıbeti,
 • Eğer varsa çocukların velayeti,
 • Velayeti almayan eşin çocuğu ile olan ilişkisini nasıl sürdüreceği,
 • Nafaka,
 • Ağır ekonomik şartlarda ve olağanüstü hallerde nafakanın hangi endekse göre artırılacağı,
 • Mal paylaşımı,
 • Düğünde takılan takı ve altınların durumu.

Dilekçe

Dilekçe aile mahkemesine hitaben yazılır. Dilekçede bulunması gereken unsurlar şu şekildedir:

 • Davacı adı soyadı, adresi ve T.C kimlik numarası,
 • Davalı adı soyadı, adresi ve T.C kimlik numarası,
 • Konu,
 • Açıklamalar,
 • Hukuki nedenler,
 • Hukuki deliller,
 • İstem ve sonuç.

Dilekçe bu unsurlarla hazırlandıktan sonra ek kısmına anlaşmalı boşanma protokolü eklenir. Bu ek ile dilekçe tüm unsurlarıyla tamamlanmış olur.

Anlaşmalı Boşanma Ne Kadar Sürer?

Anlaşmalı boşanma 3 ay içinde tamamlanır. Bu süre diğer yargılama sürelerine göre oldukça kısadır. Halihazırda taraflar anlaşmalı olarak boşandıkları için ilk derece mahkemesinin nihai kararından sonra istinaf ve temyiz başvurusunda bulunmayacağı varsayılır. En nihayetinde bu 3 aylık sürede anlaşmalı boşanma gerçekleştiği görülür ve karar kesinleşir.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top