Ayrılık Davası Nedir, Nasıl Açılır, Sonuçları Nelerdir? (TMK m. 166)

Ayrılık davası, eşlerin belirli bir süre zarfında ayrı yaşamaları sonucunu doğuran hukuk davasıdır. Ayrılık davası boşanma davasından farklı bir davadır. Zira bu dava ile tarafların boşanmalarına değil, ayrı yaşamalarına karar verilir. Ayrılık davası, boşanma davası açmaya hak kazanan eşin tarafından açılabilir.

Boşanma davası açmış eşlerin mevcut durumunu değerlendiren aile mahkemesi, tarafların evliliklerinin sona ermediğine ve mevcut delillerden hareketle evliliklerine yeniden devam edebileceği kanaatine varırsa boşanma kararı yerine ayrılık kararı verebilir.

Ayrılık Davası Nedir, Şartları Nelerdir?

Ayrılık, boşanmaya esas teşkil eden vakalar ve haklı sebepler ispat edilmesine karşın taraflar arasındaki müşterek yaşamın tekrar kurulma olasılığının mevcudiyeti halinde, evliliğe 1 ila 3 yıl arasında ara verilmesidir. Bu çerçevede açılan, incelenen ve karara bağlanan hukuk davasına da ayrılık davası denir. Eşler arasında barışma olasılığı olduğu takdirde genellikle ayrılık kararı verilir.

Ayrılık davası, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 167’nci maddesinde düzenlenmiştir. Ayrılık süresinin tamamlanmasından sonra da evlilik birliğinin devam edilmesi mümkün değilse ayrılık kararına istinaden boşanma davası açılabilir. Ayrılık davası açılabilmesi için gerçekleşmesi gereken şartlar şunlardır:

  • Evlilik birliğinin temelinden sarsılması,
  • Taraflardan birinin diğer tarafı aldatması,
  • Haysiyetsiz yaşam sürülmesi,
  • Terk,
  • Akıl hastalığı.

Ayrılık kararı verilebilmesi için gereken şartlarsa şunlardır:

  • Boşanma sebepleri gerçekleşmelidir,
  • Müşterek hayatın yeniden kurulma ihtimali bulunmalıdır,
  • Ayrılık süresi uygun biçimde belirlenmelidir.

Ayrılık Kararının Sonuçları Nelerdir?

Eşler hakkında ayrılık kararı verilmesi halinde belirli hukuki sonuçlar doğar. Bu sonuçlar aşağıda ayrı başlıklar altında belirtilmiştir. Fakat söz konusu neticelere geçmeden önce belirtmek gerekir ki ayrılık kararı verilmesi halinde taraflar arasındaki evlilik birliği devam eder. Zira bu karar, boşanma kararı değildir.

Velayet Bakımından Sonuçlar

Haklarında ayrılığa karar verilen eşlerin ortak çocuklarına ait velayet hakkı, anne ya da babaya verilir. Dolayısıyla ortak çocuklar taraflardan birine bırakılır. Oldukça önemli hukuki sonuçları beraberinde getiren ayrılık davasında uzman yardımı almak, deneyimli ve yetkin bir aile ve boşanma avukatından hukuki destek talep etmek en sağlıklı yaklaşım olacaktır.

Nafaka Bakımından Sonuçlar

Taraflardan birinin maddi geliri bulunmayabilir. Bu tür bir olasılıkta, taraflardan biri lehine ve ayrılık süresi zarfında geçerli olmak kaydıyla tedbir nafakası ödenmesi kararı verilebilir. Fakat tedbir nafakasına hükmolunabilmesi için nafaka talebinde bulunan tarafın nafakaya gereksinim duyduğunu ispat etmesi icap eder.

Mal Rejimi Bakımından Sonuçlar

Ayrılık davasına bakan ve taraflar hakkında ayrılığa karar veren aile mahkemesi hakimi, ayrılık süresine ve tarafların durumuna göre, taraflar arasında sözleşmeyle kabul edilen mal rejiminin kaldırılması kararını verebilir. Hakim, söz konusu kararı re ‘sen verir. Taraflar bir araya geldiği takdirde talep üzerine eski mal rejimine dönülmesi kararı verilebilir.

Ayrılık Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme

Aile hukukunun inceleme alanına giren ayrılık davası, aile mahkemesinde açılır ve yine bu mahkemede karara bağlanır. Şayet aile mahkemesi mevcut değilse asliye hukuk mahkemesi görevli olacaktır. Yetkili mahkeme ise taraflardan birinin yerleşim yeri mahkemesi ya da tarafların davadan önce son kez altı aydan beri beraber oturdukları yer mahkemesidir.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top