Evlilik Dışı Doğan Çocuğun Hukuken Tanınması ve Babalık Davası

Babalık davası, evlilik dışı doğmuş çocuk ile çocuğun biyolojik babası arasında soybağı kurulması amacıyla görülen hukuk davasıdır. Bu dava sayesinde, evlilik dışı dünyaya gelmiş çocuk ile çocuğun babası arasında hukuki ilişki tescil edilir.

Evlilik dışı doğan çocuğun hukuki açıdan tanınması amacıyla açılan hukuk davasına uygulamada “babalığın hükmen tespiti davası” da denilmektedir. Bu nedenle babalık babası, soybağına dair bir tür nüfus kaydının düzeltilmesi davası niteliği de taşır.

Babalık davasının soybağına dair bir dava olmasından sebep, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 284 ve devamı maddelerinde düzenlenen özel hükümlere tabidir. Dolayısıyla hak ve zaman kaybı yaşanmaması adına, hukuk tekniği bakımından birtakım hususlara özen gösterilmelidir. Sonuç olarak, sürecin aile ve boşanma avukatı tarafından takip edilmesi en sağlıklı yaklaşım olacaktır.

Babalık Davası

Evlilik dışı doğan çocuk ile çocuğun biyolojik babası arasında hukuksal tanımanın tescili için babalık davası açılması gerekir. Fakat söz konusu davanın açılabilmesi ve dolayısıyla incelenip karara bağlanabilmesi için birtakım şartlar öngörülmüştür. Bahse konu şartlar şunlardır:

  • Çocuk ile herhangi bir kişi arasında baba – evlat ilişkisi doğuracak nitelikte soybağı ilişkisi mevcut olmamalıdır.
  • Çocuk ile biyolojik babası dışında herhangi biri arasında soybağı ilişkisi varsa soybağının reddi davası açılarak bu soybağı ilişkisinin mahkeme kararıyla kaldırılmış olması gerekir.
  • Davayı açmak isteyen taraf, bu durumu savcılığa ve Hazineye ihbar etmelidir.
  • Davanın anne tarafından açılacak olması durumunda kayyıma, kayyım tarafından açılacak olması durumunda ise anneye ihbar edilmesi icap eder.

Babalık davası, bu yönde hazırlanmış dava dilekçesinin görev – yetki sahibi mahkemeye sunulması suretiyle açılır. Usul ve esasa dair teknik hususlar ihtiva eden bu davada telafisi mümkün olmayan kayıplar yaşanmaması adına aile hukukunda yetkin bir avukattan hukuk desteği almak faydalı olacaktır.

Dava Açma Süresi

Zamanaşımına değil, hak düşürücü süreye tabi olan babalık davası;

  • Anne tarafından açılacaksa doğumdan itibaren 1 yıllık hak düşürücü süreye tabidir. Şayet çocuk ile bir başka erkek arasında soybağı ilişkisi mevcutsa bu ilişkinin sona erdiği tarihten itibaren 1 yıllık hak düşürücü süre söz konusu olur.
  • Çocuk tarafından açılacaksa herhangi bir hak düşürücü süre düzenlenmemiştir.

Görevli ve Yetkili Mahkeme

Evlilik dışı doğmuş çocuğun tanınması istemiyle açılacak bu davada görevli mahkeme, aile mahkemesidir. Şayet davanın açılacağı yerde aile mahkemesi mevcut değilse asliye hukuk mahkemesine müracaat edilir. Yetkili mahkeme ise taraflardan birinin yerleşim yeri mahkemesi ya da çocuğun doğduğu andaki yerleşim yeri mahkemesidir.

Babalık Davasında DNA Testi ve İspat

DNA testi, söz konusu davada ispat için başvurulan yaygın bir araçtır. Davaya konu çocuk ile çocuğun biyolojik babası olduğu ileri sürülen kişi arasında bilimsel olarak baba – evlat ilişkisi olup olmadığının tespiti amacıyla genellikle DNA testinden yararlanılır. Soybağının tespiti amacıyla başvurulan diğer araçlar şöyledir:

  • Kan grubu,
  • Antropobiyometri,
  • Similarite,
  • Gebelik süresi.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top