Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma davası dilekçe ile aile mahkemesine başvurmak suretiyle açılmaktadır. Adliyede ilgili büroda harç ödeme işlemi tamamlandıktan sonra dosya numarası ve davanın görülme günü belli olur. Boşanma, anlaşmalı veya çekişmeli olarak adlandırılan yollarla olabilir.

Boşanma davası çekişmeli ise dilekçe ile birlikte deliller de aile mahkemesine sunulur. Nafaka, aile konutunun durumu veya tazminat gibi üzerinde mutabık kalınamayan hususlar ile ilgili deliller ve ifadeler mahkeme tarafından incelenir ve karara bağlanır.

Anlaşmalı boşanma davasında dilekçe ile birlikte anlaşmalı boşanma protokolünün sunulması gerekmektedir. Anlaşmalı boşanma protokolü, eşlerin serbest iradeleri ile haklarını ve sorumluklarını belirlediği, boşanmaya dair üzerinde anlaşmaya vardığı metinlerdir.

Protokol hazırlarken eşlerin haklarının korunması ve evrak üzerinden haklarının gasp edilmemesi açısında boşanma konusunda bir uzmanın yardımı büyük önem taşımaktadır.

Boşanma Davası Nereye Açılır, Görevli ve Yetkili Mahkeme Nedir?

Boşanma davası aile mahkemelerinde açılır. Eşlerden birinin yerleşim yeri veya en son beraber oturdukları 6 aylık süredeki yer mahkemesi yetkili mahkemedir. Boşanmak isteyen kişiler dilekçeleri ile birlikte aile mahkemesine başvurarak boşanma davasını açma hakkına sahiptir.  Boşanma davası aile mahkemelerinin olmadığı yerlerde asliye hukuk mahkemelerinde açılır.

Anlaşmalı Boşanma Davası

Anlaşmalı boşanma Türk Medeni Kanunu 166. Maddesince düzenlenmiş olup tarafların karşılıklı anlaşarak aile mahkemesine başvurduğu bir dava türüdür. Kişilerin anlaşmalı olarak boşanabilmesi için birtakım şartların yerine gelmesi gerekmektedir. Öncelikle anlaşmalı boşanmak isteyen çiftlerin 1 yıldan daha fazla evli olarak kalmaları gerekmektedir. Çiftin evliliği 1 yıldan daha az sürmüşse boşanma davası çekişmeli olarak görülür.

Anlaşmalı boşanmanın bir diğer şartı ise karşılıklı kabuldür. Eşler arasında velayet ve nafaka gibi mali veya hukuki sorumlulukların belirlenmesi ve karşılıklı kabul edilmesi gerekmektedir. Bu durum anlaşmalı boşanma protokolü üzerinden sağlanmaktadır.

Anlaşmalı boşanma protokolü her iki eşin de hak ve sorumluluklarını düzenleyen belgedir. Karşılıklı kabul esası anlaşmalı boşanmanın temelini oluşturur. Örneğin taraflardan birisi boşanmak istemiyorsa çekişmeli olarak devam etmek durumdadır.

Anlaşmalı boşanma davası eşlerin iradelerinin hiçbir baskı altında kalmadan serbestçe ifade ettiği durumlarda geçerlidir. Yani eşlerden hiçbiri tehdit, cebir ve şantaj ile anlaşmalı boşanma protokolüne zorlanamaz. Bu durum hâkim tarafından göz önünde bulundurulur.

Anlaşmalı boşanma davası için kişilerin üzerinde mutabık kaldığı protokol hâkim tarafından incelenir. Başta eğer varsa çocuğun menfaati olmak üzere eşlerin her birinin menfaatini de dikkate alarak değişiklik yapabilir.

Çekişmeli Boşanma Davası

Çekişmeli boşanma davası eşlerden birinin boşanmak istememesi yahut boşanma sürecindeki mali, hukuki sorumluluklar üzerinde anlaşamaması üzerine açılan dava türüdür. Mali sorumluluklar tazminat, nafaka gibi hususlarken hukuki sorumluluğa velayet örnek gösterilebilir. Çekişmeli boşanmada eşlerin bu konular üzerinde anlaşma sağlayamadığı görülmektedir.

Çekişmeli boşanma davası sunulan delillerin hâkim tarafından değerlendirilmesi sonucunda karara bağlanmaktadır. Bu noktada delillerin incelenmesi ve karar verme sürecinde hâkimin takdir yetkisi geniştir. Bu kararlar aile konutu, nafaka, velayet gibi önemli hususları düzenler.

Çekişmeli boşanma davası, anlaşmalı boşanma davasına göre daha uzun ve karmaşık bir süreç sonucunda nihayete ermektedir. Bu noktada delillerin sunulması, taleplerin iletilmesi ve gerekli yerlerde itirazların yapılması hak kaybının yaşanmaması ve sağlıklı bir dava süreci görülmesi adına önemlidir.

Çünkü delil ve taleplere göre eşlerden birinin tazminat sorumluluğu ortaya çıkabileceği gibi ödenecek nafakanın değişmesi ve aile konutunun durumunda değişiklik yaşanabilir. Hakimin verdiği nihai karara karşı istinaf ve temyiz yolları açık olup bir üst mahkeme aracılığıyla hukuki denetim yapılması mümkündür.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top