Boşanma Davasında Kadının Hakları Nelerdir?

Boşanma davasında kadının hakları, başta 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu olmak üzere sair kanunlardan kaynaklanan haklardır. Boşanma sürecindeki kadınların hangi haklara sahip olduklarını bilmesi, telafisi güç hak kayıpları yaşanmaması adına son derece önemlidir.

Boşanma, evlilik birliğinin mahkeme kararıyla sona ermesidir. Boşanmaya ilişkin hususlar TMK m. 161 ve devamı maddelerinde düzenlenerek hüküm altına alınmıştır. Başta söz konusu hükümler olmak üzere birçok hukuki düzenlemeyle kadınların hakları korunmaktadır.

Boşanmada kadının hakları söz konusu olduğunda bu hakların ancak resmi nikahla evlilik olması halinde kazanılacağını belirtmek gerek. Dolayısıyla aralarında yalnızca dini nikah bulunan eşlerin boşanması halinde, kanunun kadınlara tanıdığı pek çok haktan yararlanılamayacağını ifade etmek gerekir.

Boşanmada Kadınlara Tanınan Haklar

Anlaşmalı veya çekişmeli boşanma davalarında kadınların sahip olduğu birtakım haklar mevcuttur. Bu hakların neler olduğunu başlıklar halinde aşağıda sıralamış bulunuyoruz. Fakat önemle belirtmemiz gerekir ki her bir hak, kendi içinde önemli hukuki esas ve usuller ihtiva eder. Bu nedenle hak kaybı yaşanmaması bakımından boşanma avukatı yardımı alınması faydalı olacaktır. Boşanmada kadının başlıca hakları şunlardır:

 • Tedbir nafakası talep etme hakkı,
 • Yoksulluk nafakası isteme hakkı,
 • Maddi tazminat talebinde bulunma hakkı,
 • Manevi tazminat isteminde bulunma hakkı,
 • Mal paylaşımından doğan alacak hakları,
 • Aile konutu şerhi talep etme hakkı,
 • Adli yardım hakkı çerçevesinde ücretsiz avukat isteminde bulunma hakkı,
 • Koruma kararı isteme hakkı,
 • Çocukların velayetini talep etme hakkı,
 • Velayeti babasında bulunan çocukla kişisel ilişki kurma hakkı,
 • Çocuğun teslim edilmesini isteme hakkı,
 • Ortak konutun tahsisi hakkı,
 • Şahsi eşyalarını isteme hakkı,
 • Ziynet eşyası hakkı.

Söz konusu haklar, gerek anlaşmalı boşanma davalarında gerekse çekişmeli boşanma davalarında kadınlar tarafından ileri sürülebilir. Boşanma davasında kadının hakları yalnızca bunlarla sınırlı değildir. Sıralanan haklar, kadınların sahip olduğu başlıca haklardır.

Fakat bu hakların efektif bir biçimde kullanılabilmesi ve menfaat kaybı yaşanmaması için yetkin bir aile hukuku avukatından yardım alınmasının faydalı olacağını yinelemekte yarar var. Aksi takdirde, usule veya esasa ilişkin herhangi bir hatalı veya ihmali işlem sebebiyle telafisi güç kayıplar yaşanması kuvvetle muhtemeldir.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top