Boşanma Dilekçesi Örneği Nasıl Yazılır?

Boşanma dilekçesi, bir boşanma davası açılabilmesi için görev ve yetki sahibi mahkemeye sunulması gereken belgedir. Açılmak istenen boşanma davası ister anlaşmalı ister çekişmeli olsun, her iki durumda da boşanma dilekçesine ihtiyaç duyulur. Bu nedenledir ki “boşanma dilekçesi nasıl yazılır?” çokça merak edilir. Boşanma dilekçesi, 6100 sayılı Kanunun 119. maddesinde belirtilen unsurları içerecek şekilde yazılmalıdır.

Boşanma dilekçesi avukatsız da yazılabilir. Fakat aile ve boşanma hukukunda bilgi sahibi bir avukatın yardımı olmadan hazırlanan bu evrakta pek çok hata bulunabilir. Hatalı veya ihmali iş ve davranışlarsa hak, menfaat, maddiyat ve/veya zaman kaybı yaşanmasına zemin hazırlar. Sonuç olarak, boşanma dilekçesinin avukat marifetiyle düzenlenmesi en sağlıklı yaklaşımdır.

Boşanma, karı ve koca arasındaki evlilik birliğini hukuken sona erdirir. Bunun içinse boşanma davası açmak icap eder. Söz konusu davanın açılabilmesi içinse boşanma istemiyle düzenlenmiş bir boşanma dilekçesine ihtiyaç duyulur. Bu dilekçenin her ne kadar avukat yardımıyla düzenlenmesi faydalı olsa da ücretsiz boşanma dilekçesine gereksinim duyan kişiler, hazırlayacakları boşanma istemli dilekçede;

  • Mahkemenin adı,
  • Davacı ile davalının adı, soyadı ve adresleri,
  • Davacının Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası,
  • Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin ve davacı vekilinin adı, soyadı ve adresleri. d) Davanın konusu ve malvarlığı haklarına ilişkin davalarda, dava konusunun değeri. e) Davacının iddiasının dayanağı olan bütün vakıaların sıra numarası altında açık özetleri. f) İddia edilen her bir vakıanın hangi delillerle ispat edileceği,
  • Dayanılan hukuki sebepler,
  • Açık bir şekilde talep sonucu,
  • Davacının, varsa kanuni temsilcisinin veya vekilinin imzası

 Unsurlarına yer vermelidir.

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?

Anlaşmalı boşanma davası, anlaşmalı boşanma dilekçesi ve bu dilekçeye ek olarak anlaşmalı boşanma protokolünün aile mahkemesine sunulmasıyla açılır. Bu nedenle, anlaşmalı boşanma davasının açılması için anlaşmalı boşanma dilekçesine ihtiyaç vardır. Bahse konu dilekçe de yine 6100 sayılı Kanunun 119 uncu maddesinde düzenlenen ve yukarıda belirtilen unsurları içerecek şekilde yazılmalıdır.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nasıl Olmalıdır?

Karı ve koca boşanmak istiyor; boşanmanın mali sonuçlarında ve çocukların durumu hakkında uzlaşma sağlıyorsa anlaşmalı boşanma davası açmak suretiyle evlilik birliğini sonlandırabilir. Anlaşmalı boşanma davası açılabilmesi içinse anlaşmalı boşanma protokolüne ihtiyaç vardır. Bu protokolde boşanmanın tüm mali sonuçlarına ve çocuklara ilişkin durumlara açık ve net bir biçimde yer verilmelidir.

Çekişmeli Boşanma Dilekçesi Nasıl Doldurulur?

Eşlerden biri boşanmak istemiyorsa ya da her iki eş de boşanmak istiyor fakat boşanmanın mali sonuçları veya çocukların durumu hakkında anlaşma sağlayamıyorsa çekişmeli boşanma davası açılmalıdır. Yukarıda sıraladığımız unsurları da içerecek şekilde hazırlanması gereken çekişmeli boşanma dilekçesi, yetkili aile mahkemesine sunularak çekişmeli boşanma davası açılabilir.

Boşanma Dilekçesi Nereden Alınır, Nereye Verilir?

Boşanma dilekçesi; avukatlık ofisleri ve hukuk bürolarından alınabileceği gibi bunların internet sitelerinde yer alan PDF ve/veya .doc (WORD) uzantılı olarak indirilebilir. Dijital ortamdan ücretsiz olarak temin edilen boşanma davası dilekçesi çeşitli sorunlara neden olabilir. Zira her bir dava dilekçesinin mevcut duruma ve somut dosyaya göre hazırlanması gerekir.

Boşanma davası dilekçesinin avukatlık ofislerinden temin edilmesi halinde ise belirli bir ücret ödenmesi icap eder. Ödenecek boşanma dilekçesi ücreti ise avukatın yetkinliği, deneyimi ve uzmanlığı gibi kriterlere göre farklılık gösterebilir. Hazırlanan boşanma dilekçesi, yetkili aile mahkemesine; aile mahkemesi kurulmamış yerlerde ise asliye hukuk mahkemesine sunularak boşanma davası açılır.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top