Boşanmada Çeyiz ve Ziynet Eşyaları Hangi Tarafa Verilir?

Boşanma davasının hukuki sonuçları bulunur. Boşanma kararı kesinleştikten sonra mal paylaşımı söz konusu olduğunda katılma rejimi kapsamında hareket edilmektedir. Eşlerin edinilmiş mallar üzerinde eşit oranda hakka sahip olması katılma rejimi uyarınca geçerlidir.

Çeyiz eşyalarının hangi tarafa verileceği konusu da boşanmanın ardından ortaya çıkabilecek sorunlardan biridir. Boşanmada çeyiz eşyalarının durumu çeyiz eşyalarının evlilik birliği içinde hangi süreçte edinildiği konusu ile de yakından ilgilidir.

Evlilik Birliği Kurulmadan Çeyiz Eşyası Edinme

Evlilik birliği kurulmadan önce edinilmiş olan çeyiz eşyaları bunları alan kişinin şahsi malı olarak kabul edilmektedir. Bu eşyalar arasında buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, mobilya ve benzerleri yer alır. Evlilik birliği kurulmadan önce çeyiz eşyalarını almış olan taraf bu eşyalar üzerinde doğrudan hak sahibi olur.

Çeyiz eşyası olarak tanımlanan eşyalar bir evin içinde yaşamsal faaliyetleri sürdürürken gereksinim duyulacak her tür eşya olabilir. Bu eşyalar mutfak eşyaları, salon ya da yatak odası mobilyaları olabileceği gibi beyaz eşya tarzındaki eşyaları da kapsayabilir.

Evlilik Birliği İçinde Çeyiz Eşyası Edinme

Evlilik birliği içindeyken çeyiz eşyası edinilmesi durumunda ve bu eşyaların halen ödenmesi söz konusu ise Yargıtay kararları uyarınca taraflar eşyaların ödenen kısımları üzerinde eşit haklara sahip olur. Bu kapsamda eşler evlilik birliği içinde edindikleri eşyalar üzerinde eşit haklara sahip olmaktadır. Çeyiz eşyaları evlilik birliği içinde edinilmiş ise kişisel mal kavramından söz edilmesi mümkün olmamaktadır.

Boşanmada çeyiz eşyalarının durumu, nasıl taksim edileceği ve taksim edilirken yaşanması muhtemel uyuşmazlıkların ve hak kayıplarının ne şekilde engelleneceği konuları önemlidir. Zira bu süreçlerin dikkatle ve özenle takip edilmemesi halinde telafisi güç kayıplar yaşanabilir. Dolayısıyla söz konusu iş ve işlemlerde boşanma avukatı yardımı alınması en sağlıklı yaklaşım olacaktır.

Boşanmada Çeyiz Eşyası Bedeli Nasıl Hesaplanır?

Boşanmada çeyiz eşyası bedeli hesaplama belirli esaslara uyulmak sureti ile yapılmaktadır. Bu eşyalar yaşamın olağan akışı içinde kullanılır ve yıpranmış olur. Yıpranmış olmaları nedeni ile de piyasa değeri üzerinden hesaplama yapılması söz konusu olamaz.

Aile Mahkemesi bu konuyla ilgili bir tespit yapmak üzere bilirkişi görevlendirir ve bilirkişi kanalı ile çeyiz eşyalarının değeri belirlenir. Eşyanın ikinci el piyasasındaki değeri ile uyumlu bir bedel tespiti yapılarak bu konu açıklığa kavuşturulur.

Çeyiz eşyasının maddi değeri bilirkişi tarafından hesaplandıktan sonra katılma payı rejimi kapsamında eşler arasında yarı oranda pay edilir. Eşler eşyanın maddi olarak bölünmesini istemediklerinde de eşyaları eşit olarak aralarında pay edebilir.

Boşanmada Davasında Ziynet Eşyaları Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Boşanmada ziynet eşyaları kadına ait kabul edilmektedir. Yargıtay kararları incelendiğinde altın, para, gümüş ve benzeri hediyeler kadına ait kabul edilirken erkeğin kullanabileceği nitelikte olan kol düğmesi, yüzük veya kol saati gibi hediyeler ise erkeğe ait kabul edilmektedir.

Kadının kişisel eşyaları arasında kabul edilen düğün takıları erkek eş tarafından hiçbir şekilde istenemez. Kadının eşine düğün takılarını hür iradesi ile verdiğinde ise yeniden geri isteme hakkı bulunmaz. Kadın takıları herhangi bir korku, tehdit ya da yanıltma altındayken eşine vermiş ise mahkemeden takıların iadesini talep edebilir. Mahkeme söz konusu olduğunda da erkeğin kadının takıları isteyerek verdiğini ispat etmesi gerekmektedir.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top