Boşanmada Eşten Mal Kaçırma ve Engellenmesi

Boşanmada mal kaçırma çeşitli sebeplerle yapılabilir. Evlilik birliği sonlandırılacağı zaman eşler arasında çekişmeli boşanma davası görülürken çok sayıda sorunla karşılaşılabilir. Bazen eşler birbirilerine karşı öfke duyduklarında evlilik birliği içindeyken edinmiş oldukları malları birbiri ile paylaşmak istemez.

Boşanma davasında mal kaçırma söz konusu ise bu durum Türk Ceza Kanunu kapsamında özel bir suç türü olarak düzenlenmemiştir. Bununla birlikte eşin hangi yolları kullanmak sureti ile mal kaçırdığının incelenmesi gerekir. Aksi takdirde, eşten mal kaçırma olayına karşı etkin ve sonuç odaklı bir hukuki yol geliştirilmesi güçtür.

Boşanma davası sırasında ya da dava öncesinde mal kaçırılabileceği gibi boşanma kesinleştikten sonra da eşlerden biri diğerinden mal kaçırabilir. Bu tür bir durum hasıl olduğunda somut olayın özelliklerine bakmak gerekir. Ayrıca, somut olayın boşanma avukatı tarafından değerlendirilmesi çok daha sağlıklı olacaktır.

Boşanmada Mal Kaçırma Suç mudur?

Boşanmada mal kaçırma Türk Ceza Kanunu kapsamında suç tanımında yer almamakla beraber mal kaçırmanın nasıl yapıldığına bakılması gerekir. Mal kaçırma fiili için özel olarak suç isnadı yapılmamakla beraber bazı fiiller işlendiğinde mal kaçırma Türk Ceza Kanunu uyarınca suça dönüşebilmektedir.

Taraflardan birinin diğerini dolandırması suç teşkil eder. Eşlerden biri diğer eşi dolandırmak sureti ile mal kaçırma işlemini yaptığında 1-5 yıl aralığında hapis ve 5000 güne kadar da adli para cezası alabilir.

Sahte vekaletname düzenlemek sureti ile eşlerden biri diğerinden mal kaçırdığında belgede sahtecilik suçu işlemiş olacağından kanun hukuka aykırı bu fiili cezalandırır. Bu durumda da 2-5 yıl aralığında hapis cezası verilebilir.

Eşlerden birinin diğer eşi tehdit etmek sureti ile malları satmaya ya da bağışlamaya zorlaması da suçtur. Bu tür bir suça 6 ay-2 yıl aralığında hapis cezası verilebilir.

Boşanmada Mal Kaçırmaya Karşı Hangi Dava Açılır?

Boşanmada mal kaçırma söz konusu ise bu eylemin ne zaman yapıldığı önemlidir. Eşlerden biri diğer eşten mal kaçırmak için boşanma davasından 1 yıl önce veya boşanma davası sürerken mal kaçırmış olabilir.

Bunun yanı sıra mal kaçırma boşanma davası kesinleştikten sonra da yapılmış olabilir. Boşanmada mal kaçırma söz konusu ise hangi zaman aralığında bunun gerçekleştiği, hangi yöntemler kullanılarak yapıldığı önemlidir. Kullanılan yöntemlerin kanunun suç saydığı fiillerle yapılmış olması durumunda açılacak dava buna göre şekillenir.

Aile Konutunun Satılması ve Hukuken Korunması

Boşanmada aile konutu şerhi ailenin ortak konutunu ilgilendiren bir uygulamadır. Aile konutu aile bireylerinin ortak kullanımı içindir. Bu konutun eşlerden birinin rızası olmadan satılması çocukları ve rızası olmayan eşi zor duruma sokabileceğinden aile konutuna şerh konarak bu konut hukuken korumaya alınabilir.

Aile konutuna şerh konduğunda taraflardan birinin rızası olmadan diğer eş dilediği tasarrufu aile konutu üzerinde yapamaz. Satışı için diğer eşin rızasını almak zorunda kalacağından diğer eşin rızası olmadığında aile konutunun satışını gerçekleştiremez. Aile konutu şerhi ile eşlerin aile konutu olarak kullandıkları evleri üzerindeki tasarruf yetkileri kısıtlanır. Bu konut hukuki yollarla bir nevi korumaya alınır. Bu şerh konulduğunda tarafların rızası olmadan ev satılamayacağı gibi kiraya da verilemez.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top