Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl Açılır, Ne Kadar Sürer?

Çekişmeli boşanma davası; eşlerden birinin boşanmak isterken diğer eşin boşanmak istememesi veya her iki eşin de boşanmak istemesine karşın boşanmanın hukuki ve mali sonuçlarında anlaşmazlığa düşmeleri sonucunda açılan hukuk davasıdır.

Çekişmeli boşanma davası, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nda düzenlenen boşanma sebeplerinden birine dayanılarak aile mahkemesinde açılır. Davanın açılacağı yerde eğer aile mahkemesi mevcut değilse bu durumda asliye hukuk mahkemesi görevli olacaktır.

Çekişmeli Boşanma Davası Nedir, Nasıl Olur?

Eşlerden yalnızca biri boşanmak isterken diğer eş boşanmaya yanaşmayabilir. Öte yandan her iki eş de boşanmak isteyebilir fakat boşanmanın ferilerinde anlaşmazlık yaşayabilir. Söz konusu hallerde, boşanma istemiyle aile mahkemesinde açılan davaya “çekişmeli boşanma davası” adı verilir.

Çekişmeli boşanma davası, Kanun’da belirtilen yargılama usulü kapsamında incelenir ve karara bağlanır. Özellikle anlaşmalı boşanma davası ile kıyaslandığında uzun süreli bir davadır ve bu süreçte boşanma avukatı yardımı alınması, gerek sürecin kısalması gerekse hak ve menfaat kaybı yaşanmaması bakımından faydalı olacaktır.

Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl ve Nerede Açılır, Görevli ve Yetkili Mahkeme Nedir?

Boşanma davasının aile mahkeme mahkemesine sunulacak boşanma talepli dilekçe ile açılacağını belirtmiştik. Görev – yetki sahibi mahkemeye sunulacak dilekçenin, TMK ile hükme bağlanan boşanma sebeplerinden en az birine dayanılarak hazırlanması gerekir. Söz konusu sebepler şunlardır:

  • Zina,
  • Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış
  • Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme,
  • Terk,
  • Akıl hastalığı,
  • Evlilik birliğinin temelinden sarsılması.

Gerek çekişmeli boşanma davası gerekse anlaşmalı boşanma davası aile mahkemesinde açılır. Zira söz konusu davalara bakmakla görevli kılınmış mahkeme, aile mahkemesidir. Aile mahkemesi kurulmayan yerlerde ise asliye hukuk mahkemesi görevlidir. Yetkili mahkeme ise taraflardan birinin yerleşim yeri mahkemesi ve tarafların davadan önce son altı ay beraber oturdukları yer mahkemesidir.

Çekişmeli Boşanma Davası Kaç Yıl Sürer, Kaç Celsede Biter?

Çekişmeli boşanma davası genellikle bir ila üç yıl sürer. Bu süre yerel mahkemede geçen süredir. Yani ilk derece mahkemesinde çoğu zaman 1 ila 3 yıllık bir süreç söz konusu olur. Bu süreçte birkaç celse görülür. Aile mahkemesi kararına karşı kanun yoluna başvurulacak olması halinde süreç uzar ve yaklaşık 2 ila 5 yıl arasında bir süreye karşılık gelir.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top