Erkek Nafaka Alabilir mi, Şartları Neler?

Erkeklerin nafaka alıp alamayacağı sorusunun yanıtı, özellikle boşanma sürecine girmiş eşlerce merak konusudur. Özellikle ve açıkla belirtmek gerekir ki nafaka, tarafların cinsiyetinden bağımsızdır ve şartların gerçekleşmesi halinde erkek için de kadın için de söz konusu olabilir.

Kanunda nafaka hususu düzenlenirken cinsiyete yönelik bir hükme yer verilmemiştir. Bir başka deyişle, nafaka yalnızca kadınlar tarafından alınabilir yahut nafaka talep etme hakkı sadece erkeklere aittir gibi bir düzenlemeye yer verilmemiştir. Ne var ki günümüzde nafakanın sadece kadınlara ait bir hak olduğu yönünde yaygın ve fakat yanlış bir kanı mevcuttur.

Boşanma davası taraflarından biri eğer boşanma sebebiyle yoksulluğa düşerse nafaka isteyebilir. Dolayısıyla nafaka talebinde bulunabilmek için kadın veya erkek olmak değil, boşanma nedeniyle yoksulluğa düşecek olmak önemlidir. Fakat tek şart yoksulluğa düşmek değildir. Bununla birlikte başta kusur şartı olmak üzere çeşitli şartlar mevcuttur.

Boşanmada Erkek Lehine Nafakaya Karar Verilebilir mi?

Nafaka kurumu 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nda dört farklı çeşitte düzenlenmiştir. Bunlar; tedbir nafakası, iştirak nafakası, yardım nafakası ve yoksulluk nafakasıdır. Yoksulluk nafakası TMK m. 175’te düzenlenmiştir. Buna göre; boşanma sebebiyle yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha fazla olmamak kaydıyla geçimini sağlamak amacıyla diğer taraftan nafaka talep edebilir.

Söze konu nafaka türü için herhangi bir cinsiyet ayrımına gidilmemiştir. Bu nedenle yalnızca kadınların yoksulluk nafakası talep edebileceği yönündeki yayın inanış yanlıştır. Fakat özellikle belirtmemiz gerekir ki boşanmada erkeğin nafaka alabilmesi için süreci etkin ve başarılı bir şekilde yürütmelidir. Bu nedenle uzman ve tecrübeli bir boşanma avukatından yardım almak en sağlıklı yaklaşım olacaktır.

Erkeğin Nafaka Alabilmesi İçin Gereken Şartlar Nelerdir?

Belirttiğimiz üzere nafaka yalnızca kadınlara özgü kılınmış değildir. Şartların gerçekleşmesi halinde pekala erkekler de nafaka alabilir. Fakat erkeklerin nafaka talebinde bulunabilmeleri için bazı şartların gerçekleşmesi gerekir. Söze konu şartlar şunlardır:

  • Erkeğin, boşanmaya esas teşkil eden vakalarda ve boşanma sebebinde kadından daha ağır kusuru bulunmaması gerekir.
  • Erkek, boşanmaya neden olan vakalarda kadından daha ağır kusuru bulunmadığını hukuka uygun araçlarla ispatlamalıdır.
  • Erkek kendi rızasıyla yoksul olmadığını ya da bilerek işsiz kalmadığını kanıtlamalıdır.
  • Erkek, kadının maddi yönden kendisine nazaran daha güçlü olduğunu elverişli araçlarla ispat etmelidir.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top