Evlat Edinme (Dava Süreci, Şartlar ve Başvuru İşlemleri)

Soybağının, annenin doğum yapmış olması ile kurulur. Baba ile kurulacak soybağı içinse evlilik, tanıma davası, babalık davası gerekir. Soybağının kurulma şartları hasıl olmuş ise evlat edinenle evlat edinilen arasında bu bağ kurulabilir.

Evlat edinme sayesinde evlat edinilen ile evlat edinen arasında hukuki bir bağ kurularak ebeveyn ve çocuk ilişkisi tesis edilmektedir. Bir kişi tek başına ya da evli olanlar birlikte ya da ayrı evlat edinebilir. Koşulların sağlanması halinde evlat edinme işlemini evli olmayan kişiler de yapabilmektedir.

Evlat edinme çocuk sahibi olmak isteyip olamayan kişilerin bunu gerçekleştirmesini sağlar. Evlat edinme ile korunmaya muhtaç olan çocuklar aile yaşamına dahil edilir ve bakımları evlat edinilenler tarafından üstlenebilir.

Evlat Edinme Koşulları Nelerdir?

Soybağının kurulabilmesi için evlat edinme hukuki bir yoldur. Evlat edinilen ve evlat edinen hukuki açıdan bir bağ kurduğunda aynı zamanda soybağı da kurulmuş olur. Bu işlemler sırasında kan bağının bir önemi olmaz. Yasalarda belirlenen koşulların sağlanması halinde evlat edinme işlemi gerçekleştirilebilir.

Küçüğün evlat edinilmesi ile ergin ya da kısıtlıların evlat edinilmesi koşullar bakımından farklıdır. 18 yaşından ufak olanlar küçük olarak tanımlanır. Kısıtlı olarak tanımlanan kişiler akıl hastalığı veya akıl zayıflığı nedeni ile yardıma ihtiyacı olan bireylerdir.

Küçüklerin Evlat Edinilmesinde Aranan Şartlar

Evlat edinme söz konusu olduğunda küçüklerin evlat edinilmesi koşulları  sağlanmış olmalıdır. Aşağıda yer alan şartlar küçüklerin evlat edinilebilmesi için geçerlidir:

 • Evlat edinen 1 yıl süre ile küçüğe bakmış ve yetiştirmiş olmalıdır,
 • Evlat edinme küçüğün menfaatine olmalıdır,
 • Evlat edinen kişi diğer çocuklarının yararını hakkaniyete aykırı olarak zedelememelidir,
 • Evli kişiler en az 5 yıldır evli olduklarında evlat edinebilir,
 • Evli kişiler en az 5 yıldır evli olmalı ve 30 yaşını doldurmalıdır,

Evli kişiler tek başına evlat edinmek isterse;

 • Evlat edinen eş 30 yaşını doldurmuş olmalıdır,
 • Diğer eş ayırt etme gücünden noksan olmalı, iki yılı aşan sürede kendisinden haber alınamıyor olmalı ya da mahkeme kararı uyarınca eşler iki yılı aşkın süredir ayrı yaşıyor olmalıdır.
 • Evli kişiler için geçerli olan bir diğer husus da eşlerden birinin çocuğunu diğer eş evlat edinmek isterse en az iki yıldır evli olmaları gerekliliğidir. Evli olmayan bir kişi ise 30 yaşını doldurmuş ise evlat edinebilir.

Evlat edinen evlat edinilenden en az 18 yaş büyük olmalıdır.

 • Küçüğün ayırt etme gücü varsa rızası alınmak zorundadır.
 • Vesayet altındaki küçükler için vesayet dairesi izin vermelidir.
 • Küçüğün ana babası varsa izni olmalıdır.

Kısıtlı ve erginler evlat edinileceği zaman bazı şartların varlığına bakılır. Bunlar aşağıdaki gibidir:

 • Evlat edinenin altsoyu açık muvafakatname vermelidir.
 • Evlat edinilen evli ise eşinin rızası alınmalıdır.

Küçük evlat edinileceği zaman ana ve babasının rızasının alınması gerekirken ergin ve kısıtlılar için bu durum geçerli değildir: Ergin ve kısıtlıların ana babasının rızasının olup olmadığı  evlat edinme sırasında dikkate alınmaz.

Evlat edinme sürecinde, başta Türk Medeni Kanunu olmak üzere ilgili mevzuata hakim bir aile ve boşanma avukatından hukuk yardımı almak en sağlıklı yaklaşım olacaktır.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top