Evlilik Sözleşmesi Nedir, Geçerlilik Şartları Nelerdir? TMK m. 205

Evlilik sözleşmesi olarak bilinen, insanlar tarafından bu şekilde isimlendirilen sözleşmenin asıl adı mal rejimi sözleşmesidir. Zira evlilik sözleşmesi, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nda “mal rejimi sözleşmesi” olarak isimlendirilmiştir.

Evlilik yani mal rejimi sözleşmesi ile eşler, tabi oldukları yasal mal rejimini değiştirebilir ya da kaldırabilir. Söz konusu sözleşmenin hukuken sonuç doğurabilmesi ise belirli geçerlilik şartlarının sağlanmasına bağlıdır. Bunlardan ilki şekil şartıdır. Buna göre, mal rejimi veya evlilik sözleşmesi;

 • Noterliklerde, düzenleme veya onaylama şeklinde yapılmalıdır. Eşlerin el yazısı ile hazırlayıp imza altına aldıkları belgeler hukuksal açıdan sonuç doğurmaz zira geçerli değildir.
 • İçeriğin, kanunun öngördüğü biçimde düzenlenmesi gerekir. Eşlerin, kanunda düzenlenen mal rejimlerinden hangisini tercih edip benimsedikleri sözleşmede açıkça belirtilmelidir.
 • Süre şartına tabi değildir. Bu nedenle gerek evlilik öncesinde gerekse evlilik birliği içinde imzalanabilir.
 • Sözleşmenin tarafları yalnızca eşler ya da evlenecek olan çiftlerdir.
 • Sözleşmenin tarafları, ayırt etme gücünü haiz olmalıdır. Şayet taraflardan birinin 18 yaşından küçük veya kısıtlı olması halinde ilgilinin yasal temsilcisinin rızası gereklidir.

Evlilik Sözleşmesi Ne Demek, Nasıl Yapılır?

Evlilik sözleşmesi, TMK m. 203’te “mal rejimi sözleşmesi” adı altında şu şekilde tanımlanmıştır: “Mal rejimi sözleşmesi, evlenmeden önce veya sonra yapılabilir. Taraflar, istedikleri mal rejimini ancak kanunda yazılı sınırlar içinde seçebilir, kaldırabilir veya değiştirebilirler.

Evlilik sözleşmesini neden yapıldığını ve amacını da yine Kanun’un ilgili hükmünden hareketle açıklayalım: mal rejimi sözleşmesi; evlilerin, boşanma halinde, evlilik birliğinde edindikleri malları nasıl paylaşacağına ilişkin ortak paydada buluşmasıdır. Evlilik sözleşmesi yapılırken şu hususlar göz ardı edilmemelidir:

 • Öncelikle evlilik sözleşmesi hakkında, toplumda aygın ve fakat yanlış bilgilerin söz konusu olduğunu ve işlemlere başlamadan önce aile ve boşanma avukatı yardımına başvurulmasının yararlı olacağını belirtelim.
 • Eşler, sözleşmeyle tabi olmayı planladıkları rejimin kendileri ve evlilikleri için uygun olup olmadığını, avantajlarını ve dezavantajlarını, benimsenecek paylaşım metodunun ne tür sonuçlara neden olabileceğini dikkatle etüt etmelidir.
 • Taraflar, mal paylaşımında hangi rejimi benimseyeceği hususunda ortak paydada buluştuktan sonra evlilik sözleşmesi düzenlemelidir.
 • Sözleşmenin düzenlenmesini takiben notere başvurulmalıdır. Notere başvurmadan önce taraflar, vesikalık fotoğraf ile kimliklerini yanlarında bulundurmalıdır.
 • Evlenecek olan çiftler, evlendirme memuruna yazılı şekilde bildirmek suretiyle de benimsemek istedikleri mal rejimini seçebilirler. Tarafların yazılı belgesi üzerine harekete geçecek olan evlendirme memuru, işbu belgeyi ilgili kuruma gönderecektir.

Evlilik Sözleşmesinin Geçerlilik Şartları Nelerdir?

Evlilik sözleşmesinin geçerlilik şartları şunlardır:

 • Noterde düzenlenmelidir.
 • Kanunda düzenlenen rejimlerden birinin seçilmesi gerekir.
 • Taraflar arasında ortak irade tesis edilmelidir.
 • Sözleşme bizzat taraflarca imza altına alınmalıdır.
 • Sözleşme tarafları ayırt etme gücüne sahip olmalıdır. Aksi takdirde yasal temsilcilerin rızası gerekir.
 • Nişanlılık sürecinde yapılan sözleşmenin geçerliliği ise evliliğin yapılmasına bağlıdır.

Evlilik Sözleşmesi Nasıl Olur, Evliyken Yapılır mı?

Öncelikle evlilik sözleşmesinin evliyken yapılıp yapılamayacağına değinelim. Bahse konu sözleşme, evliyken de yapılabilir. Şimdi, işbu sözleşmenin nasıl olacağına, içeriğinde hangi mal rejimlerine yer verilebileceğine değinelim. Öncelikle TMK’de dört farklı mal rejimi düzenlenmiştir. İlk olarak, bu rejimleri açıklayalım.

Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi

Yasal mal rejimidir. Evlilik birliği içinde edinilen malların yarı yarıya paylaştırılması esasına dayanır.

Mal Ayrılığı Rejimi

Taraflar tercihen mal ayrılığı rejimini benimseyebilir. Söz konusu rejim, evlilik birliğinde edinilen malların, malların edinilmesinde kim ödemeye yapmışsa malın onda kalması esasına dayanır.

Paylaşmalı Mal Ayrılığı Rejimi

Boşanma durumunda, taraflardan birinin üzerine kayıtlı olan malda diğer eş, katkı oranında bedelin kendisine ödenmesini isteyebilir.

Mal Ortaklığı Rejimi

Tüm mallar ortak mal olarak kabul edilir.

Noterde Evlilik Sözleşmesi Örneği Ücreti Ne Kadar?

Noterde yapılması gereken evlilik sözleşmesinin ücreti, sözleşmenin kaç sayfadan oluştuğunda ve yapılma şeklinde göre farklılık arz eder. Ayrıca hangi noterde düzenlendiği de sözleşmenin ücretine etki eden faktörlerdendir.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top