İştirak Nafakası Ne Kadar ve Ne Zaman Başlar?

Evlilik birliği genel ve özel sebeplere bağlı olarak sonlandırılabilir. Boşanma davası evlilik birliği sonlandırılmak istendiğinde Aile Mahkemesi’ne açılan bir dava türüdür. Bu davalar anlaşmalı boşanma ya da çekişmeli boşanma şeklinde görülür. Boşanma davalarının hukuki sonuçları bulunur. Bunlardan biri de nafakadır. Nafaka iştirak nafakası, yoksulluk nafakası ya da tedbir nafakası şeklinde olurken boşanma davası sürerken bu nafaka türlerinden ikisine re ’sen karar verilebilir.

Bunun yanı sıra boşanma davası sonuçlandıktan sonra da nafaka talebi oluşturulabilir. Yoksulluk nafakası boşanma sebebi ile yoksulluğa düşecek olan eşe ödenen bir nafakadır ve bunun için talep oluşturulması gerekir. Usul ve esas bakımından karmaşık bir hukuki süreci beraberinde getiren boşanma ve nafaka taleplerinin boşanma avukatı yardımıyla ileri sürülmesi faydalı olacaktır.

Nafaka Çeşitleri Nelerdir?

Nafaka olarak adlandırılan ve Türk Medeni Kanunu’nda düzenlenen ödeme, boşanma davasının hukuki sonuçlarından biridir. Bu ödeme ile eş ve çocukların boşanma sebebi ile ortaya çıkan maddi gereksinimleri karşılaşma amacı güdülür. Çocukların eğitim ve sağlık giderleri, sosyal yaşamları dikkate alınarak belirlenen iştirak nafakası velayeti almayan tarafın velayeti alan eşe çocuklar için ödediği bir nafakadır.

Yoksulluk nafakası ise boşanmadan dolayı yoksulluğa düşme ihtimali olan eşe ödenir. Bu nafakayı yoksulluğa düşecek olan eşin mahkemeden talep etmesi gerekir. Davayı açan eş nafaka talep ettiğinde diğer eşten az kusurlu ya da kusursuz olmak zorundadır. Nafaka talebinde olan eşin diğer taraftan kusurlu olması halinde nafaka bağlanmaz.

Tedbir nafakası ise boşanma davası sürerken hakimin re ’sen ya da taleple karar verebileceği bir nafaka türüdür. Boşanma davası sonuçlanana dek çocukların ve eşin maddi sıkıntı yaşamaması için kararlaştırılan tedbir nafakası dava kesinleştiğinde sonlanarak iştirak nafakasına dönüşebilir.

Kadın ve erkeğin yasalar önünde eşit kabul edilmesi nedeni ile nafaka alacaklısı eş, kadın veya erkek olabilir. Genellikle boşanma davalarının ardından erkeğin kadına nafaka ödediği görülmektedir. Bununla birlikte kadının da erkeğe nafaka ödemesi söz konusu olabilmektedir.

İştirak Nafakası Nedir, Miktarı Nasıl Belirlenir?

İştirak nafakası boşanmanın ardından çocukların ihtiyaçları göz önünde bulundurularak bağlanan bir nafaka türüdür. Çocukların ihtiyaçları, yaşam masrafları, eğitim giderleri bu nafaka miktarı belirlenirken dikkate alınır.

Velayet kendisinde olmayan eş velayeti alan eşe çocukların giderlerine ortak olmak üzere bir nafaka öder. Bu nafaka iştirak nafakası olarak adlandırılmaktadır. İştirak nafakası boşanma davası sırasında belirlenebilir. Buna ilaveten boşanma davası kararı kesinleştikten sonra da nafaka davası açılarak talep oluşturulabilir.

Nafaka hesaplaması yapılacağı zaman hakim takdir yetkisini kullanır. Hakkaniyet ilkesi de gözetilir. Gerekli ise bilirkişi raporu talep edilir. Birçok kriter nafaka belirlenirken dikkate alınmaktadır. Eşlerin ekonomik durumunun nasıl olduğuna bakılırken müşterek çocukların sayısı, çocukların eğitim masrafları, sağlık giderleri, ulaşım ve sosyal yaşam için harcanan giderler, eşlerin mesleklerinin ne olduğu ve gelir düzeyleri de dikkate alınanlar arasında yer alır.

İştirak nafakası, tedbir nafakası ya da yoksulluk nafakası hesaplanırken nafakanın türüne bağlı olarak hareket edilir. Bu sebeple de iştirak nafakası söz konusu ise çocukların temel ihtiyaçlarının göz önünde bulundurulması zorunludur.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top