Kadın Boşanma Davası Açarsa Erkek Kabul Etmezse Ne Olur?

Kadın boşanma davası açar erkek kabul etmezse ne olur sorusunun kısaca yanıtı şudur: boşanma davası çekişmeli olarak devam eder. Taraflardan birinin boşanmayı kabul etmemesi, boşanmak istememesi boşanma davasının açılmasına engel olmaz.  Boşanma davaları, çekişmeli ve anlaşmalı olmak üzere iki türde sınıflandırılır.

Taraflardan birinin boşanmayı kabul etmediği durumlarda dava çekişmeli, her iki tarafında boşanmayı kabul edip uyuşmazlıkları bir protokol üzerinden çözdüğü durumlarda dava anlaşmalı boşanma davası olarak nitelendirilir. Kadın boşanma davası açar erkek kabul etmezse boşanma davası yine açılır; ancak boşanmaya bir sebep olup olmadığı hâkim tarafından değerlendirilir.

Davacı taraf olan kadının boşanmaya gerekçe gösterdiği delillerin incelenmesi ve bu doğrultuda taleplerinin karşılanmasının mümkün olup olmadığı mahkeme tarafından verilen karar ile sonuca bağlanır. Boşanmak isteyen kadının sunduğu deliller hukuka uygun bir şekilde kanıtlanmalıdır. Bu doğrultuda tanıklar ve ifadeler de hâkim tarafından dikkate alınır.

Boşanmanın gerçekleşebilmesi için öncelikle ileri sürülen sebeplere bakılır. Bu sebepler özel boşanma sebepleri veya genel boşanma sebepleri olabilir. Örneğin zina bir özel boşanma sebebidir. Zinayı gerçekleştiren taraf kusurludur ve hâkim tarafından boşanmanın gerçekleştirilmesine karar verilir. Dolayısıyla kadın boşanma davası açtığında erkek kabul etmese dahi boşanma gerçekleşir.

Kadın Boşanma Davası Açarsa Erkek Tazminat Öder Mi?

Kadın boşanma davası açarsa erkek kabul etmezse dahi erkek tazminat ödeyebilir. Tazminatın ödenmesine ilişkin şartların boşanma davasını kim tarafından açıldığıyla alakası bulunmamaktadır. Tazminat kusuru göre belirlenir.

Dolayısıyla erkeğin tazminat ödemesine karar verilmesini gerektirecek bir kusuru var ise davanın kadın tarafından açılıyor olması erkeğin tazminat ödemesine engel teşkil etmez. Kadının boşanma davası açtığı durumlarda erkeğin tazminat ödemesine aşağıdaki kriterlere göre karar verilir:

  • Eşlerin sosyo-ekonomik durumu,
  • Hakkaniyet ilkesi,
  • Boşanmada kusuru olan taraf ve bu kusurun derecesi,
  • Menfaatlerin zedelenmesi.

Bu kriterlerle birlikte boşanmaya neden olan fiil birlikte değerlendirilir. Tazminata bu doğrultuda karar verilir. Örneğin erkek hayata kast işlemek suretiyle özel boşanma sebepleri arasında sayılan fiili işlemiş olsun. Bu durumunda ödeyeceği nafaka şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanan bir erkekten farklı olacaktır.

Sonuç olarak, erkeğin ödeyeceği tazminatta davayı kadının açması değil, kusurlu olan tarafın fiilleri ve deliller incelenir; bu doğrultuda tazminata hükmedilir.

Kadın Boşanma Davası Açarsa Nafaka Alabilir Mi?

Kadın boşanma davası açarsa nafaka alabilir. Kadına nafaka ödenmesi konusunda davanın hangi eş tarafından açıldığının bir önemi yoktur. Nafaka ödenmesinde temel kıstas boşanma sonrasında kadının ekonomik olarak düşkün bir hale gelip gelmediği, hayatını idame ettirecek unsurların yokluğu ve boşanmadaki kusur göz önüne alınır. Eğer varsa çocukların durumu ve velayet de alınacak nafakayı etkilemektedir.

Nafaka türleri; tedbir nafakası, iştirak nafakası, yoksulluk nafakası ve yardım nafakası olmak üzere dört tanedir. Bu nafakaların ödenmesine hükmedilmesi için her birinin şartlarının yerine gelmiş olması gerekir. Kadının boşanma davasını açmış olması nafakanın ödenmemesi önünde bir engel teşkil etmez. Yani boşanma davasının açılması bir kusur ya da hukuki engel olarak sayılmaz.

Erkek Boşanmak İstemezse Dava Uzar Mı?

Erkek boşanmak istemezse dava ek olarak uzamaz. Kadın boşanma davası açar ve erkek kabul etmezse dava çekişmeli hal alacağı için zaten boşanma davası anlaşmalı boşanmaya göre süre bakımından uzamış durumdadır.

Dolayısıyla taraflardan birinin boşanmak istememesi süreci daha fazla uzatamaz.  Boşanmayı isteyen tarafın sunduğu deliller ve değerlendirmesiyle dava çekişmeli boşanma davası için olağan sayılan sürelerde karara çıkartılır. Bu karara karşı istinaf ve temyiz yoluyla hukuki yönetim mümkündür.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top