Miras Kalan Mallar Boşanmada Mal Paylaşımına Dahil midir?

Evlilik birliği sonlandırılmak istendiğinde yasal olarak Aile Mahkemesi’ne başvurulması gerekir. Eşlerin ayrılık kararı alması durumunda bunun devletin resmi organlarınca onaylanması gerekir. Boşanma davası ise anlaşmalı veya çekişmeli boşanma davası şeklinde görülebilir. Boşanmada mal paylaşımı yapılacağı zaman kanunda yer alan hususların uygulanması gerekir.

Türk Medeni kanunu uyarınca edinilmiş mallara katılma rejimi eşler arasında uygulanır. Katılma rejimi kapsamında ise eşler arasındaki mallar bölüşülürken eşit olarak davranılır. Bu bölüşüm yapılacağı zaman ise hangi tarihte evlenilmiş olduğu gündeme gelmektedir.

Mal ayrılığı rejimi uygulandığında eşlerin 01.021.2022 tarihinden önce evlenmiş olması gerekir. Bu kapsamda ise eşlere ait tüm eşyaların kişisel mal olarak kabul edilmesi söz konusudur. Mal ayrılığı rejiminde eşlerin evlilik birliği öncesinde ya da evlilik birliği sürerken kazanmış olduğu malları kendilerine ait kabul edilir ve bölüşülmez.

Boşanmada Mal Paylaşımı Süreci

Boşanmada mal paylaşımı sırasında eşlerin kişisel mal varlıkları paylaşım konusu yapılmamaktadır. Kişisel malların neler olduğu Türk Medeni Kanunu uyarınca belirlenmiştir. Bu kapsamda eşlerden birine ait olan ve yalnızca kişisel kullanım için uygun olan eşyalar kişisel mal olarak kabul edilmektedir.

Mal rejimi kurulurken eşlerden birine ait olan ya da miras yolu ile edinilen mallarla karşılıksız kazanma yolu ile edinilmiş olan malvarlığı değerleri kişisel mal olarak değerlendirilmektedir. Kişisel mal yerine geçen değerler, manevi tazminat alacakları kişisel mal kapsamında yer almaktadır.

Mal ayrılığı rejiminde eşe miras kalmış olsun ya da çalışma karşılığında bir takım mallar edinilsin fark etmeksizin bu mallar kimin üzerinde görünüyorsa o tarafa ait kabul edilmektedir. 01.01.2002 01.01.2003 tarihleri arasında evlenmiş olanların mal ayrılığı rejimi istemeleri durumunda bu uygulanabilir.

Eşler mallara katılım rejimi istedikleri takdirde eşlerin talebine bağlı olarak bu uygulanabilir. Eşlerin 01.01. 2003 tarihinden sonra evlenmiş olmaları halinde mallara katılma rejimi uygulanır. Evlilik birliği kurulmadan önce edinilmiş mallar ise her iki rejim söz konusu olduğunda paylaşım yapılmamaktadır.

Miras Kalan Malların Boşanma Davasında Paylaşımı

Miras kalan mallar kişisel mal olarak kabul edildiğinden boşanmada mal paylaşımı söz konusu olduğunda bu mallar paylaşıma dahil edilmemektedir. Kişisel mal olarak kabul edilen malların boşanma sırasında eşler arasında paylaşımı yapılmaz. Bu uygulama Türk Medeni Kanunu kapsamındadır.

Miras yolu ile eşe kalan malların özelliği eşin kişisel malı olarak kabul edilmesidir. Eşlerden herhangi birine miras yolu ile intikal etmiş olan mallar katılma rejimine dahil edilmez. Miras hakkında hak iddia edebilecek kişi yalnızca mirasçıdır.

Miras payı yasal mirasçının hakkı olarak kabul edildiğinden paylaşım sırasında bu mallar dikkate alınmamaktadır. Miras payından kazanılmış olan edinilmiş mallar söz konusu ise eşler boşandığında yarı yarıya pay hakkı bulunur. Edinilmiş malların bir özelliği de evlilik birliği bozulduğu takdirde mal paylaşımı davası sırasında eşit oranda paylaşıma konu olmasıdır.

Boşanma davasında miras kalan mallar başta olmak üzere taraflara ilişkin malvarlıklarının paylaşımı işlemlerinde boşanma avukatı yardımına müracaat edilmesi en sağlıklı yaklaşım olacaktır.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top