Nafaka Nasıl Artırılır, Nafaka Artırım Davası Nasıl Açılır?

Nafaka miktarının, mevcut ekonomik koşullar dikkate alındığında yetersiz kalması halinde hakimden, nafaka miktarının artırılmasına karar vermesi talep edilebilir. Zira mevcut nafaka, değişen ekonomik koşullar nedeniyle nafaka alacaklısına yetersiz gelebilir. Bu durumda, nafaka miktarının artırılması istemi gündeme gelir.

Nafakanın artırılması istemi;

 1. Boşanma davası devam ederken,
 2. Boşanma davası sona erdikten sonra ayrı bir dava açmak suretiyle,

Olmak üzere iki farklı şekilde ileri sürülebilir. Şimdi, söz konusu ihtimalleri ayrı başlıklar halinde inceleyelim.

Boşanma Davası Devam Ederken Nafaka Miktarının Artırılması

Boşanma davası esnasında tedbir nafakasına hükmedilmiş olabilir. Çekişmeli boşanma davalarının birkaç yıl sürdüğü gerçeği nazara alındığında, dava başlangıcında hükmedilen nafaka miktarının, davanın sonlarına doğru yetersiz kalması ihtimal dahilindedir. Bu nedenle, miktarın azlığı ileri sürülerek hakimden nafaka miktarının artırılması istenebilir. Bu istek;

 1. Nafaka artırım talepli dilekçe sunmak,
 2. Duruşmada sözlü olarak nafaka miktarının artırılması isteğini beyan etmek,

Olmak üzere iki farklı şekilde ileri sürülebilir.

Boşanma Davası Sona Erdikten Sonra Ayrı Bir Dava Açarak Nafaka Miktarının Artırılması

Boşanma davası, boşanma kararıyla sona erer ve bu karar kesinleşirse nafaka miktarının artırılması için ayrı bir dava açmak gerekir. Açılacak bu davaya “nafaka artırım davası” denir. Nafaka artırım davasına ilişkin merak edilen konulara makalemizin devamında değindiğimiz için burada konuyu noktalamak durumundayız.

Nafaka Nedir, Çeşitleri Nelerdir?

Nafakanın tanımı Türk Dil Kurumu Sözlüklerinde şu şekilde yapılmıştır: “Geçinmek için gerekli olan şeylerin bütünü, geçimlik.” Nafakanın hukuki tanımı ise değişiklik göstermekle beraber şu şekildedir: 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nda öngörülen hallerde, mahkeme kararıyla bağlanan ödeneğe nafaka denir.

Hukukumuzda dört farklı nafaka düzenlenmiştir. Söz konusu nafaka türleri şunlardır:

 1. Tedbir nafakası,
 2. Yoksulluk nafakası,
 3. Yardım nafakası,
 4. İştirak nafakası.

Nafaka Artırımı Davası Nedir, Nasıl Açılır?

Nafaka artırım davası, ekonomik koşullardaki esaslı değişiklikler sebebiyle mevcut nafakanın artırılması için görevli ve yetkili mahkemede nafaka alacaklısı tarafından nafaka borçlusu aleyhine açılan hukuk davasıdır.

Nafakaya ilişkin talepler aile mahkemesinde incelenir ve karara bağlanır. Fakat aile mahkemesinin nafakaya ilişkin vermiş olduğu kararlar kesin hüküm niteliğini haiz değildir. Bu nedenle nafaka miktarında çeşitli düzenlemeler yapılabilir.

Nafaka alacaklısı veya yükümlüsünün ekonomik koşullarında zamanla esaslı değişiklikler olabilir. Bunun neticesinde mevcut nafaka, nafaka alacaklısının temel gereksinimlerini karşılamakta yetersiz kalabilir. Bunun üzerine nafaka alacaklısı mahkemeye başvurabilir ve nafakanın artırılması isteminde bulunabilir. İşte buna nafaka artırım davası adı verilir. Nafaka artırım davası şu şekilde açılır:

 1. Nafaka artırım talebinde bulunacak olan kişi yani nafaka alacaklısı, yaşadığı yerdeki aile mahkemesine başvurmalıdır.
 2. Mahkemeye, nafaka artırım istemini içeren dava dilekçesini ve ilgili belgeleri sunmalıdır.
 3. Gerekli harç ve gider ödemelerini mahkeme veznesine yatırmalıdır.

Bu şekilde açılacak olan davada mahkemece inceleme yapılır. Yapılan incelemede, tarafların mali durumları incelenir ve hukuki deliller değerlendirilir. Ardından karar verilir.

Şartlar

Nafakanın artırılması talebinde bulunabilmek için gerekli şartlar şunlardır:

 • Ekonomik koşullardaki esaslı değişiklikler sebebiyle mevcut nafakanın, nafaka alacaklısına yetmemesi,
 • Nafaka alacaklısının hayatındaki köklü değişiklikler dolayısıyla ihtiyaçlarının artması,
 • Nafaka yükümlüsünün ekonomik gücünde ciddi bir artış yaşanması.

Dava Açma Süresi

Nafaka artırımı için açılacak davada herhangi bir zamanaşımı ya da hak düşürücü süre söz konusu değildir. Bu nedenle, nafaka miktarının yetersiz gelmesi halinde her zaman nafaka miktarının artırılması davası açılabilir.

Görevli ve Yetkili Mahkeme

Nafaka davalarını incelemek ve karara bağlamakla görevli mahkeme, aile mahkemesidir. Yetkili mahkeme ise nafaka alacaklısının ikametgahı çevresinde bulunan mahkemedir. Son olarak, sürecin yetkin bir aile ve boşanma avukatı marifetiyle yürütülmesinin yararlı olacağının altını çizelim.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top