Nafaka Avukatı

Nafaka olarak adlandırılan ödeme boşanma davasına bağlı olarak ortaya çıkan hukuki sonuçlar arasında yer alır. Boşanma davası görülürken ya da davanın sonucunda nafaka davası açılabileceği gibi boşanma davası sürerken de hakimin re ’sen hükmedebileceği nafaka türleri bulunur.

Nafaka iştirak nafakası, yoksulluk nafakası ve tedbir nafakası olarak tanımlanan türleri ile boşanma davasının hukuki sonuçları arasında yer alır. Buna ilaveten boşanma davasından bağımsız bir nafaka türü de yardım nafakasıdır.

Yardım nafakasının evlilikle bir alakası yoktur ve aile içinde yardımlaşmanın bir gereği olarak ortaya çıkmaktadır. Diğer nafaka türleri ise evlilik birliğini ilgilendirmektedir. Türk Medeni Kanunu uyarınca belirlenmiş olan nafaka türleri eşlerin birbirine ya da çocuklarına karşı yükümlülüklerini yerine getirmeleri için vardır.

Nafaka Davasına Hangi Avukat Bakar?

Nafaka davası aile hukukundan kaynaklanana boşanma davaları ile ilgili olarak ortaya çıkabilir. Boşanma davası sürerken ya da davanın kesinleşmesinin ardından nafaka davası açılacaksa ya da nafaka miktarının değiştirilmesi söz konusu ise hukuki destek almak gerekir.

Avukatlar aracılığı ile alınması gereken bu hukuki destek sürecinde bir aile avukatı ile çalışılabilir. Aile avukatı aile birliğini ilgilendiren konularda, boşanma davası gibi davalarda ya da ailenin dış dünyadaki sorunlarında görev alabilir.

Nafaka davası söz konusu olduğunda bir boşanma avukatı ile de çalışılabilir. Boşanma davası avukatı da nafaka davasında görev alabilir. Bir avukatın çalışma alanı sınırlı değildir. Bu sebeple nafaka davasına tüm avukatlar girebilir.

Avukatlık mesleğinde belirli bir branşlaşmadan söz edilemez. Her avukat tüm davalara girebilme yetkinliğinde olacağından boşanma avukatı, aile avukatı, nafaka davası avukatı ile temsil edilmek söz konusu ise her avukatta mesleki yetkinlik bulunur.

Nafaka Davasında Avukat Tutmak Zorunlu mu?

Nafaka davasında avukat ile temsil edilmek hak kaybı yaşanmaması için gereklidir. Bir avukat mesleki konulara hakimiyetinin yanı sıra davalarla ilgili tecrübeleri ile de sürecin doğru yönetilmesinde etkilidir.

Bu sebeple hukuki konularda kişinin temsil edilmesi gerektiğinde avukat aracılığı ile hareket edilmesi daha iyi ve kesin sonuçlar verir. Hak ve zaman kaybı yaşamanın önüne geçilebilmesi açısından hukuki temsilci daima yarar sağlar.

Nafaka Avukatı ile Çalışmanın Önemi

Nafaka avukatı ile çalışıldığında ortaya çıkabilecek hukuki pürüzler kısa sürede sonuçlandırılabilir. Hak kayıpları engellenebileceği gibi kişi hakları korunup savunulabilir. Nafaka davaları sırasında mağduriyet oluşmaması için hukuki temsilcinin büyük bir önemi olur.

Nafaka alacaklısının avukatla temsil edilmesi sürecinde hukuki açıdan avukatın bilgi ve deneyimi işleri kolaylaştırır. Sürecin doğru yönetilmesi, icra takibi yapılacaksa bu işlemlerin tamamlanması deneyimli bir avukatla daha seri biçimde gerçekleştirilebilir.

Nafaka davalarında en sık karşılaşılan yollardan biri icra takibi olur. İcra takibi süreçlerinde bir avukatlık hizmeti alınması daima avantaj yaratır. Hukuki ve teknik ayrıntılar icra takibi yapılırken bazı engellerle karşılaşılmasına yol açtığından deneyimli bir avukattan hukuki destek almak avantaj yaratmaktadır. Yasal prosedürün doğru uygulanması icra takibi sürecinin en önemli aşamasıdır. Bu sebeple de hukuki destek almanın önemi büyüktür.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top