Uzaklaştırma Kararı Nasıl Alınır, Şartları Nelerdir?

Uzaklaştırma kararı; şiddet gören veya şiddet görme riski ile karşı karşıya olan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru kimselerin korunması ve bu kimselere yönelik şiddetin engellenmesi gayesiyle verilen karardır.

Uzaklaştırma kararı, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’da düzenlenmiş bir tedbirdir. Uzaklaştırma kararı alınabilmesi için somut bir biçimde şiddet görmek gerekmez. Çünkü sadece şiddet görme ihtimali dahi kişinin yaşamını olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle de kişi, şiddet görme ihtimaline karşı koruyucu hukuki tedbirlerden yararlanma gereksinimi hissedebilir. Sonuç olarak, kişi;

 • Şiddet görmekle tehdit edilme,
 • Aşağılanma,
 • Hakarete maruz kalma,
 • Cinsel şiddet görme,
 • Küçük düşürücü sözler duyma,
 • Psikolojik şiddetle karşı karşıya kalma,
 • Fiziksel şiddete maruz kalma,
 • Ortak konut mallarına daima zarar verilmesiyle karşı karşıya kalma,

Hallerinde uzaklaştırma kararı verilmesi adına talepte bulunabilir. Yukarıda sıralanan durumların somut bir şekilde gerçekleşmesi şart değildir. Gerçekleşmesi yönünde kuvvetli ihtimal bulunması dahi uzaklaştırma kararı verilmesi bakımından yeterli görülür.

Uzaklaştırma Kararı Nedir?

Kişilerin birbirlerine yönelik fiziksel, psikolojik veya cinsel şiddet içeren davranışları hukuk düzenini ilgilendirir. Söz konusu davranışların önlenmesi amacıyla çeşitli yasal düzenlemeler yapılır. Uzaklaştırma kararı da bahse konu yasal düzenlemelerden biridir.

Uzaklaştırma kararı; şiddet mağduru veya şiddet görme ihtimali bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağdurlarının korunması amacıyla verilen bir karar türüdür. 6284 sayılı Kanun’da düzenlenen bu kararın yanı sıra;

 • Adrese yaklaşmama,
 • Çocuklara yaklaşma yasağı,
 • Hakaret ve tehdit yasağı,
 • Çocukla görüşmenin refakatçi eşliğinde yapılması,
 • Eşyalara zarar verme yasağı,
 • Silah teslimi,
 • İletişim kurma yasağı,
 • Alkol ve uyuşturucu kullanma yasağı,
 • Sağlık kuruluşuna başvurma ve tedavi almak.

Uzaklaştırma Kararı Nasıl Talep Edilir?

Koruyucu tedbirlerden biri olan uzaklaştırma kararı, herhangi bir delil veya belge sunma mecburiyeti olmaksızın talep edilebilir. İlgilinin bu yönde istemde bulunması yeterlidir. Zira uzaklaştırma tedbirinin verilmemesi durumunda ilgili üzerinde telafisi mümkün olmayan zararlar ve sonuçlar yaşanabilir.

Uzaklaştırma kararı, aile mahkemesi hakimliğine sunulacak bir dilekçeyle talep edilir. Mahkemeye dilekçe arz edildikten ve meseleye dair kolluğa ifade verildikten sonra müracaatı alan mahkeme veya kolluk amiri tarafından uzaklaştırma kararına ilişkin talepler incelenir.

İnceleme sonucunda talebin uygun görülmesiyle beraber uzaklaştırma tedbirine karar verilir. Fakat belirtmek gerekir ki kolluk amiri tarafından uzaklaştırma tedbiri kararı verilmesi kural değil istisna teşkil eder. Zira bu karar, kural gereği mahkemeye sunulan dilekçe üzerine verilir.

Uzaklaştırma Kararına İtiraz Edilebilir mi?

Hakkında uzaklaştırma kararı verilen kişiler bu karara karşı itiraz hakkına sahiptir. İtiraz için öncelikle karara itiraz dilekçesi hazırlanmalıdır. Hazırlanan dilekçe ise Aile Mahkemesi’ne sunulmalıdır. İtiraz için 2 haftalık hak düşürücü süre olduğundan bu süre zarfında itiraz yapılmadığı takdirde itiraz hakkı yitirilecektir. Bu nedenle sürecin aile ve boşanma avukatı marifetiyle takip edilmesi çok daha sağlıklı olacaktır.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top