WhatsApp Yazışmaları Boşanmada Delil Olarak Kullanılabilir mi?

Dijital teknolojilerin yaygın olarak kullanılması iletişim yöntemlerinde de değişiklik olmasını kaçınılmaz kılmaktadır. Bu kapsamda sosyal medya ağları üzerinden ya da WhatsApp gibi uygulamalar aracılığı ile insanlar görsel ve yazılı içerikleri birbirine göndermek sureti ile iletişim kurabilmektedir.

Günümüzde iletişim, zaman ve mekan kavramının dışında yeniden şekillenmekte internet ağlarının olduğu her yerde kişiler birbirleri ile bağlantı kurabilmektedir. Geçmişte klasik yöntemlerle yapılan telefon görüşmeleri yerine çok sayıda kanal üzerinden insanlar bağlantı kurabilir hale gelmiştir.

WhatsApp Yazışmaları Mahkemede Delil Olur mu?

Boşanma davalarında tarafların mahkemeye delil sunması gerekli olduğunda bunun kanuna uygun şekilde elde edilmiş olması koşulu aranır. WhatsApp yazışmaları da içerdikleri bilgiler açısından mahkemede delil olarak kullanılabilmektedir. Özellikle tehdit ve hakaret gibi suçlarda ve bazı cinsel suçların ispatında bu yazışmalara başvurulabilmektedir.

Boşanma davasında aldatma delilleri söz konusu ise bunlar arasında WhatsApp yazışmaları örnek olarak kullanılabilir. Mahkemenin bunları delil olarak kabul etmesi için özel hayatın gizliliği ihlalinin söz konusu olmaması gerekir.

Boşanma Davasında Deliller

Boşanma davasında deliller kusur ispatı için gerekli olabilmektedir. Dava açan taraf diğer eşin kusuru varsa bunu ispat etmek için mahkemeye delil sunmak zorundadır. Maddi deliller sunulurken de hukuka uygun şekilde elde edilmiş olması geçerli kabul edilmesinde etkendir.

Boşanma davası görülürken çeşitli deliller mahkemeye sunulabilir. Telefon kayıtları, mesajlaşmalar, sosyal medya paylaşımları, otel rezervasyonları, video ve fotoğraf gibi görsel içerikli kayıtlar da delil olarak mahkemeye sunulabilecekler arasındadır.

WhatsApp mesajları kullanılacağı zaman kişisel veri ihlali yapılmamış olması gerekir. Boşanma davasında mahkemeye deliller sunulacağı zaman bunun usulüne uygun şekilde gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Süresi içinde ve hukuki açıdan geçerli deliller sunulması mahkemenin seyri açısından önem arz eder.

Boşanma davasında delillerin karar üzerinde doğrudan etkisi vardır. Bu nedenle ileri sürülen iddiaların ispatında güçlü ve hukuka uygun delillerden yararlanmak gerekir. Bu süreçte yetkin bir boşanma avukatından yardım almak son derece faydalı olacaktır.

Boşanmada İspat Aracı Olarak WhatsApp Yazışmaları

Gizli veya izinsiz şekilde alınmış olan fotoğraf, video ya da ses kayıtları belirli usuller çerçevesinde hukuka uygun biçimde elde edilmiş ise delil niteliğine sahip olabilir. Boşanma davasında delil olarak kullanılacak kayıtlar sistematik ve planlı bir şekilde delil üretme maksadı ile gizlice alınmamış olmalıdır.

Hukuka aykırı yollardan elde edilmiş olan bu tür görüntü ve kayıtlar çoğunlukla suç teşkil etmekle beraber bazı koşullar sağlandığında bu kayıtlar delil niteliği taşıyabilmektedir. Boşanma davaları sırasında delil niteliğine sahip olabilmesi için kişi kendisinin ya da bir yakınının iddiasını ispatlamak amacı ile ve bir kereye mahsus olmak kaydı ile yapılan kayıtlar delil olarak kullanılabilmektedir.

Kişinin telefonuna gizlice girilerek elde edilecek WhatsApp yazışmaları hukuka aykırı delil niteliği taşırken eşler arasında gerçekleşen yazışmalar sırasında aldatmanın itirafı söz konusu ise bu kayıtlar mahkemeye delil olarak sunulabilmektedir. Bununla birlikte yazışmalar sırasında tarafların birbirini kasten gerçeğe aykırı biçimde yönlendirme ihtimali olabileceğinden ve yazışmalara ekleme çıkarma yapılması ihtimali de olduğundan bu verilerin kesin delil olarak kabul edilmesi zor olmakla beraber diğer delillerle birlikte destekleyici delil niteliğinde kabul edilmesi söz konusu olmaktadır.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top