Yabancı Uyruklu Kişi ile Evlilik ve Boşanma

Yabancı uyruklu kişi ile evlilik ve boşanma gerçekleşeceği zaman uluslararası boşanmadan bahsedilmesi gerekmektedir. Yabancı uyruklu kişi ile evlilik söz konusu olduğunda hangi devletin hukukunun uygulanacağı belirlenirken milletlerarası özel hukuka göre hareket edilir.

Yabancı olarak tanımlanan kişilerin Türkiye Cumhuriyeti ile vatandaşlık bağı bulunmaz. Yabancı kişiler söz konusu olduğunda ise bazı unsurların varlığına bakılarak hareket edilmesi gerekir. Bunlar aşağıdaki gibi sıralanabilir:

  • Yabancı ülkede evliliğin yapılması.
  • Yapılacak işlemin ifasının yabancı ülkede olması.
  • İşleme konu olan durumun yabancı ülkede olması.
  • Davaya taraf olanlardan birinin yabancı ülke vatandaşı statüsünde bulunması.
  • Davaya taraf olanlardan birinin ikametgahının yabancı ülkede yer alması.
  • Alışılagelen (mutad) meskenin yabancı ülkede olması.

Yabancı bir kimse ile evlenme ve boşanma süreçlerinde zaman ve hak kaybı yaşanmaması adına yabancılar hukukuna hakim bir boşanma avukatı yardımına başvurmak en sağlıklı yaklaşım olacaktır.

Yabancı Uyruklu Kişiden Nasıl Boşanılır?

Birden fazla vatandaşlığı bulunanların Türk vatandaşı olması halinde Türk hukukuna göre hareket edilir. Türk vatandaşı olmayan ve birden fazla vatandaşlığa sahip olanlar ise hangi ülke ile daha sıkı ilişki içindeyse o ülke hukukuna göre karar verilir.

Boşanma hükümleri ve sebepleri dikkate alınacağı zaman eşlerin ortak milli hukukuna bakılmaktadır. Vatandaşlığı farklı olan eşler hangi ülkede birlikte oturuyorsa o ülke hukuku uyarınca hareket edilir. Eşlerin vatandaşlığı farklı olduğunda müşterek Mutad mesken hukukuna göre uygulama yapılması uygundur.

Eşlerin birlikte bir ülkede oturmaması halinde Türk hukukuna müracaat edilmektedir. Boşanma davası sırasında ihtiyati tedbir kararı alınacaksa Türk hukuku geçerli olur. Velayet ve nafaka taleplerinde de aynı durum geçerlidir.

Evlilik malları ile ilgili kararlar eşlerin ortak milli hukukuna göre verilir. Eşlerin farklı vatandaşlığı varsa müşterek Mutad mesken hukukunun uygulanması gerekmektedir. Eşler hangi ülkede birlikte oturuyor ise oturdukları ülkenin hukuku geçerlidir.

Eşlerin birlikte oturmadıkları durumda ise Türk hukukuna göre hareket edilmesi gerekir. Taşınmazların durumu söz konusu olduğunda ise taşınmazın hangi ülkede olduğuna bakılması gerekmektedir.

Taşınmaz hangi ülkede ise o ülke hukukuna göre hareket edilir. Türkiye’de bulunan taşınmazlar için milli hukukun ne olduğuna bakılmaksızın Türk hukuku uyarınca taşınmazların durumu belirlenir. Kamu düzeni ile ilgili konularda da eğer Türk hukuku açısından temel ilkelere açıkça aykırılıklar varsa Türk mevzuatı hükümlerine göre hareket edilir.

Yabancı Uyruklu Kişi ile Nasıl Evlenilir?

Evlilik birliği kurulacağı zaman tarafların evlendiklerinde tabi bulundukları milli hukuka göre işlemlerin yapılması gerekir. Evlenecek olanlar aynı vatandaşlığa sahipse müşterek Mutad mesken hukukuna göre hareket edilmesi uygundur. Bu durumda da eşler hangi ülkede birlikte oturuyorsa o ülke hukuku uyarınca evlenirler. Bir ülkede birlikte oturmayan eşler için müşterek Mutad meskenleri olmadığında Türk hukuku uygulanmaktadır.

Görev ve Yetki Sahibi Mahkeme Nedir?

Boşanma davası yetkili mahkeme eşlerden birinin yerleşim yeri mahkemesi olabileceği gibi dava açılmadan önce son kez 6 aydır birlikte oturulan yer mahkemesidir. Eşlerden biri hem yabancı hem de Türk vatandaşı ise diğer eş sadece Türk vatandaşı ise Türk hukukuna göre dava açılır.

İki yabancı Türk vatandaşı değilse kendi ülke kanunları uygulanır. Bir eş yabancı diğeri Türk vatandaşı ise Türk hukuku uygulama alanı bulur. Tarafların ayrı vatandaşlıkları varsa ikametgahlarının ya da müşterek Mutad meskenlerinin Türkiye’de olması halinde Türk hukuku geçerli olur.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top